Thắc mắc tải video Google drive không cấp quyền tải | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thắc mắc tải video Google drive không cấp quyền tải

Whale

Rìu Chiến
Con Vịt: Tuy nó hơi ngu nhưng dùng chống cháy tùy trường hợp. Muốn có Video gốc thì vầ phải liên hệ với bên quản trị !!
Ai có giải pháp nào hay hớn thì cứ nêu ý kiến!?

logo_128.png
 

tuanhvn

Búa Đá
Kính chào anh/chị/em diễn đàn Vn-Z,

Cho mình hỏi là có cách nào có thể tải Video được chia sẻ link, nhưng không được cấp quyền tải xuống không ạ. Xin chân thành cảm ơn anh em đã hỗ trợ giải đáp ạ.
Cụ thể link nào cho mình coi thử xem
 

thuuong1309

Rìu Sắt Đôi
Hiện tại( trên máy mình) sử dụng IDM vẫn bắt được link tải của google video. bạn nên thử qua IDM các phiên bản thử xem nào
 

michaeldung

Gà con
Hiện tại( trên máy mình) sử dụng IDM vẫn bắt được link tải của google video. bạn nên thử qua IDM các phiên bản thử xem nào
Dạ đúng rồi, IDM bắt được link tải mà khi bấm tải sẽ không bắt được kết nối để tải về :(
 

moitinhdaukiss

Rìu Chiến Bạc Chấm
Hiện tại( trên máy mình) sử dụng IDM vẫn bắt được link tải của google video. bạn nên thử qua IDM các phiên bản thử xem nào
Dạ đúng rồi, IDM bắt được link tải mà khi bấm tải sẽ không bắt được kết nối để tải về :(
IDM không còn bá đạo như trước, các nền tảng bây giờ đa phần chặn tải đa luồng rồi, chẳng hạn như mấy trang phim khi dùng IDM tải xuống chỉ hiển thị được đuôi file là m3u8, chứ không thể nào bắt link được hết.
 


Top