[Thắc mắc/Hỏi] [Lỗi] Phân vùng ổ cứng cài dual boot Kali Linux và Win 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

[Thắc mắc/Hỏi] [Lỗi] Phân vùng ổ cứng cài dual boot Kali Linux và Win 10

  • Thread starter leetumr
  • Ngày gửi
L

leetumr

Mình muốn cài Kali song song với Win 10 hiện đang sử dung. Nhưng khi phân vùng ổ cứng cho Kali thì bị lỗi như này.
Có lẽ MBR không cho chia nhỏ ổ nữa.

Untitled.png


Mình định tạo 4 phần vùng (/boot: 2G, /swap: 4G, /root: 40G, /home: 50G), mới tạo 2 phân vùng đã lỗi.
Cao nhân giúp mình với !!!
 

locb2

Rìu Sắt Đôi
Do ở .com đã được trả lời .
Lỗi này khắc phục = cách delete hết các part trước ổ C , di chuyển UNALLOCATED về phái phải rồi chia cách các part lại , nhưng chỉ có 3 phân vùng là primary + 1 phân vùng Extend , từ cái extend này có thể chia nhiều part logical
 

yesyes295

Gà con
Do ở .com đã được trả lời .
Lỗi này khắc phục = cách delete hết các part trước ổ C , di chuyển UNALLOCATED về phái phải rồi chia cách các part lại , nhưng chỉ có 3 phân vùng là primary + 1 phân vùng Extend , từ cái extend này có thể chia nhiều part logical

Tại sao phải di chuyển Unallocated về phải rồi mới chia lại partitions vậy bác? Ko di chuyển ko dc à? Mình chưa thử nhưng thắc mắc điều này.
 

locb2

Rìu Sắt Đôi
Tại sao phải di chuyển Unallocated về phải rồi mới chia lại partitions vậy bác? Ko di chuyển ko dc à? Mình chưa thử nhưng thắc mắc điều này.
Ko di chuyển về sau ổ C thì lúc tạo mới có thể sinh lỗi như hiện tại là có nhiều hơn 3 part primary + với 1 part extend. Trên 1 HDD ko thể có 2 part extend .
Như hình #1 thì hiện tại đã có 1 part extend và nó đang chứa part Logical là ổ D
Khi di chuyển về sau nó sẽ liên kết với part extend , lúc tạo mới nó sẽ là Logical .
Phù hợp với 1 HDD MBR ko quá 4 part primary "= 3 part pri + 1 part extend (1 part extend chứa rất nhiều part logical) "
Và logical nó ko tự ghi đọc nếu như nó ko được nằm trong part extend hay nói đúng hơn là nó ko thể định dạng được khi ko có part extend , mặc định part extend nó ẩn đi ko hiện
 

yesyes295

Gà con
Ko di chuyển về sau ổ C thì lúc tạo mới có thể sinh lỗi như hiện tại là có nhiều hơn 3 part primary + với 1 part extend. Trên 1 HDD ko thể có 2 part extend .
Như hình #1 thì hiện tại đã có 1 part extend và nó đang chứa part Logical là ổ D
Khi di chuyển về sau nó sẽ liên kết với part extend , lúc tạo mới nó sẽ là Logical .
Phù hợp với 1 HDD MBR ko quá 4 part primary "= 3 part pri + 1 part extend (1 part extend chứa rất nhiều part logical) "
Và logical nó ko tự ghi đọc nếu như nó ko được nằm trong part extend hay nói đúng hơn là nó ko thể định dạng được khi ko có part extend , mặc định part extend nó ẩn đi ko hiện

Rất hay luôn, cảm ơn bác @locb2 nhé!
 


Top