Hỏi/ Thắc mắc - [Ubuntu] Cho ứng dụng bất kỳ chạy ngầm khi khởi động. | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc [Ubuntu] Cho ứng dụng bất kỳ chạy ngầm khi khởi động.

5Characters

Rìu Sắt
_ Chào các bạn, hiện mình cần làm cho một số app luôn luôn chạy ngầm khi khởi động máy - tương tự cái cách mà Email Client, Skype và hàng đống ứng dụng của Windows 10 hoạt động. Mình cần nó để có thể luôn nhận được thông báo sớm nhất từ To do, Thunderbird.
_Nếu dùng Startup Applications Preferences thì nó sẽ mở luôn cửa sổ khi login vào nên mình không thích cách này.
_Nếu có thể, mình muốn nó xuất hiện icon trên top bar của Ubuntu để tiện truy cập, tương tự như Steam.

Screenshot-from-2019-08-30-09-57-46.png


Cảm ơn các bạn đã đọc <3
 

5Characters

Rìu Sắt
ubuntu phiền quá mình dẹp rồi - không nuột và ổn định, máy mạnh mà lâu lâu vẫn làm một cú lag với delay, distro khác ngon hơn, tiện lợi hơn, dễ dùng hơn, nhẹ thì mint, hào nhoáng hơn thì popos.
làm việc vẫn chủ yếu windows {big_smile}
 

Hoi Le

Búa Gỗ
ubuntu phiền quá mình dẹp rồi - không nuột và ổn định, máy mạnh mà lâu lâu vẫn làm một cú lag với delay, distro khác ngon hơn, tiện lợi hơn, dễ dùng hơn, nhẹ thì mint, hào nhoáng hơn thì popos.
làm việc vẫn chủ yếu windows {big_smile}
Đổi gió vẫn tốt mà. chứ dùng win mãi cũng chán
 

Long Sao

Rìu Bạc
ubuntu phiền quá mình dẹp rồi - không nuột và ổn định, máy mạnh mà lâu lâu vẫn làm một cú lag với delay, distro khác ngon hơn, tiện lợi hơn, dễ dùng hơn, nhẹ thì mint, hào nhoáng hơn thì popos.
làm việc vẫn chủ yếu windows {big_smile}
Mình thì làm việc chủ yếu Linux, Android hiện tại 22.04.2 LTS thấy không bị lag, Delay gì cả.
 


Top