Telegram ko gửi code về đt mà vào app, mn giúp em với ạ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Telegram ko gửi code về đt mà vào app, mn giúp em với ạ

huucuongg

Gà con
chuyện là e đăng nhập vào telegram đều gửi code vào app hết nhưng mà app em out hết rồi giờ ko biết có cách nào lấy code luôn, kể cả sim em mới mua về cũng gửi code về app tele ko gửi về sms, mn giúp em với ạ. TÁT CẢ APP EM OUT HẾT NÊN GIỜ KO CÓ CÁCH NÀO LẤY CODE
1689997205786.png
 

Long Sao


Junior Moderator
chuyện là e đăng nhập vào telegram đều gửi code vào app hết nhưng mà app em out hết rồi giờ ko biết có cách nào lấy code luôn, kể cả sim em mới mua về cũng gửi code về app tele ko gửi về sms, mn giúp em với ạ. TÁT CẢ APP EM OUT HẾT NÊN GIỜ KO CÓ CÁCH NÀO LẤY CODE
Xem phần đính kèm 49290
Món này là chơi dại rồi. Mình thấy nên chuyển sang cuộc gọi hoặc phải đúng thông tin may ra mới ổn. Mình chưa gặp tình trạng này bao giờ vì mình dùng 2 máy trở lên và luôn đảm bảo có máy để xác mình và luôn bảo đảm là có thể gửi về SMS luôn
 

beem34

Búa Đá
nó chỉ gửi về app hoặc wed đã đăng nhập thôi chứ sms hình như nó đóng băng rồi. nếu có logiin thì vào mấy thứ đó sẽ có mã code .
 


Top