TechSmith Camtasia 2022 v22.5.4 Final Ver bổ sung | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

TechSmith Camtasia 2022 v22.5.4 Final Ver bổ sung

hiennvl12

Rìu Sắt Đôi
okkkkk.png
Chắc các bác biết rõ về Camtasia rồi nên ko cần giới thiệu nhiều đâu ạ
nhưng em sẽ tóm tắt lại
Camtasia Studio hỗ trợ quay video màn hình máy tính chất lượng cao, bên cạnh hàng loạt tính năng chỉnh sửa video chuyên nghiệp khác như: Thêm hiệu ứng video, chuyển cảnh, cắt, ghép video, chèn âm thanh, tăng, giảm âm thanh theo từng đoạn.

Tính năng chính của Camtasia Studio
- Quay phim màn hình máy tính.
- Các tính năng ghi hình thông minh.
- Chỉnh sửa dễ dàng.
- Chia sẻ thuận tiện.

Blog: Camtasia (Windows) 2022.5.4

update 2 May 2023

Bug Fixes​

  • Fixed an issue that could cause Camtasia to incorrectly show maintenance expiration date as 1/1/2001.

Cấu hình yêu cầu cài đặt Camtasia
Windows
- Hệ điều hành: Win 10/11 64 bit 20h2 trở lên
- CPU: Bộ xử lý lõi kép 2,0 GHz tối thiểu (Khuyên dùng bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 8 trở lên hoặc bộ xử lý AMD 2000 series hoặc tốt hơn).
- RAM: tối thiểu 8 GB (khuyên dùng 16 GB trở lên).
- HDD/SSD: 4 GB dung lượng trống để cài đặt.
- Độ phân giải: 1366x768 trở lên.
- Microsoft .NET 4.7.2 trở lên + WebView2 Runtime (included) + Microsoft Visual C++ 2022

Phần tớ re-úp lại
Download contact @hiennvl12

Note: Tớ bổ sung lại cho ACE nào cần bản 2022 để render nhanh hơn so với bản 2023 hiện tại
p/s: Cảm ơn Mod nào duyệt bài của mình.
Nếu có sai sót hay thiếu gì nhờ Mod bổ sung hay gởi tin nhắn giúp mình để mình sửa ạ
 

VolksWagenGm

Búa Đá
okkkkk.png
Chắc các bác biết rõ về Camtasia rồi nên ko cần giới thiệu nhiều đâu ạ
nhưng em sẽ tóm tắt lại
Camtasia Studio hỗ trợ quay video màn hình máy tính chất lượng cao, bên cạnh hàng loạt tính năng chỉnh sửa video chuyên nghiệp khác như: Thêm hiệu ứng video, chuyển cảnh, cắt, ghép video, chèn âm thanh, tăng, giảm âm thanh theo từng đoạn.

Tính năng chính của Camtasia Studio
- Quay phim màn hình máy tính.
- Các tính năng ghi hình thông minh.
- Chỉnh sửa dễ dàng.
- Chia sẻ thuận tiện.

Blog: Camtasia (Windows) 2022.5.4

update 2 May 2023

Bug Fixes​

  • Fixed an issue that could cause Camtasia to incorrectly show maintenance expiration date as 1/1/2001.

Cấu hình yêu cầu cài đặt Camtasia
Windows
- Hệ điều hành: Win 10/11 64 bit 20h2 trở lên
- CPU: Bộ xử lý lõi kép 2,0 GHz tối thiểu (Khuyên dùng bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 8 trở lên hoặc bộ xử lý AMD 2000 series hoặc tốt hơn).
- RAM: tối thiểu 8 GB (khuyên dùng 16 GB trở lên).
- HDD/SSD: 4 GB dung lượng trống để cài đặt.
- Độ phân giải: 1366x768 trở lên.
- Microsoft .NET 4.7.2 trở lên + WebView2 Runtime (included) + Microsoft Visual C++ 2022

Phần tớ re-úp lại
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Note: Tớ bổ sung lại cho ACE nào cần bản 2022 để render nhanh hơn so với bản 2023 hiện tại
p/s: Cảm ơn Mod nào duyệt bài của mình.
Nếu có sai sót hay thiếu gì nhờ Mod bổ sung hay gởi tin nhắn giúp mình để mình sửa ạ
Cảm ơn Bạn rất nhiều . Kèm hướng dẫn cài đặt nữa thì tốt quá Bạn à . {beauty}{beauty}{beauty}
 

superkhung

Gà con
okkkkk.png
Chắc các bác biết rõ về Camtasia rồi nên ko cần giới thiệu nhiều đâu ạ
nhưng em sẽ tóm tắt lại
Camtasia Studio hỗ trợ quay video màn hình máy tính chất lượng cao, bên cạnh hàng loạt tính năng chỉnh sửa video chuyên nghiệp khác như: Thêm hiệu ứng video, chuyển cảnh, cắt, ghép video, chèn âm thanh, tăng, giảm âm thanh theo từng đoạn.

Tính năng chính của Camtasia Studio
- Quay phim màn hình máy tính.
- Các tính năng ghi hình thông minh.
- Chỉnh sửa dễ dàng.
- Chia sẻ thuận tiện.

Blog: Camtasia (Windows) 2022.5.4

update 2 May 2023

Bug Fixes​

  • Fixed an issue that could cause Camtasia to incorrectly show maintenance expiration date as 1/1/2001.

Cấu hình yêu cầu cài đặt Camtasia
Windows
- Hệ điều hành: Win 10/11 64 bit 20h2 trở lên
- CPU: Bộ xử lý lõi kép 2,0 GHz tối thiểu (Khuyên dùng bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 8 trở lên hoặc bộ xử lý AMD 2000 series hoặc tốt hơn).
- RAM: tối thiểu 8 GB (khuyên dùng 16 GB trở lên).
- HDD/SSD: 4 GB dung lượng trống để cài đặt.
- Độ phân giải: 1366x768 trở lên.
- Microsoft .NET 4.7.2 trở lên + WebView2 Runtime (included) + Microsoft Visual C++ 2022

Phần tớ re-úp lại
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Note: Tớ bổ sung lại cho ACE nào cần bản 2022 để render nhanh hơn so với bản 2023 hiện tại
p/s: Cảm ơn Mod nào duyệt bài của mình.
Nếu có sai sót hay thiếu gì nhờ Mod bổ sung hay gởi tin nhắn giúp mình để mình sửa ạ
thank
 

nvd126

Búa Gỗ
Đã like sao k tải được các bạn nhỉ :( hix
 


Top