Tất cả tính năng này của Windows 10 và 11 bị Microsoft ngừng sử dụng vào năm 2023 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Tất cả tính năng này của Windows 10 và 11 bị Microsoft ngừng sử dụng vào năm 2023

Whale

Rìu Vàng Đôi
Việc ngừng sử dụng tính năng không có gì mới trong thế giới Microsoft. Thỉnh thoảng, công ty ngừng phát triển các bộ phận của hệ điều hành vì nhiều lý do. Vào năm 2022, Microsoft chỉ ngừng sử dụng hai dịch vụ chỉ để loại bỏ một danh sách lớn các thành phần vào năm 2023. Việc theo dõi mọi thứ có thể gặp khó khăn nếu bạn không theo dõi chặt chẽ quá trình phát triển của Windows, vì vậy đây là bản tóm tắt về mọi tính năng mà Microsoft không dùng nữa trong Windows 10 và 11 vào năm 2023.

Việc ngừng sử dụng tính năng trong Windows là gì?​

Xin nhắc lại, việc ngừng sử dụng tính năng không có nghĩa là loại bỏ tính năng. Khi Microsoft ngừng sử dụng một thành phần Windows, thành phần đó sẽ không còn nhận được các bản cập nhật và chức năng mới nữa. Thông thường, các tính năng không được dùng nữa vẫn khả dụng và tiếp tục hoạt động trong một thời gian, cuối cùng trở thành các thành phần tùy chọn hoặc vĩnh viễn rời khỏi hệ điều hành.

Các tính năng không còn được dùng nữa trong Windows vào năm 2023​


Ứng dụng nền tảng Windows phổ quát (UWP) cho ARM32 | Không còn được dùng nữa vào tháng 1 năm 2023

Các bản cập nhật Windows 11 trong tương lai, bao gồm cả máy khách Windows thế hệ tiếp theo, sẽ loại bỏ hỗ trợ cho các ứng dụng Universal Windows Platform 32-bit trên ARM . Nếu bạn là nhà phát triển Windows, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật dự án của mình lên ARM64.

Công cụ Chẩn đoán Hỗ trợ của Microsoft | Không còn được dùng nữa vào tháng 1 năm 2023

MSDT là công cụ khắc phục sự cố cũ trong Windows. Microsoft có kế hoạch ngừng sử dụng MSDT vào năm 2025, chuyển trình khắc phục sự cố sang nền tảng Nhận trợ giúp. Một nửa số trình khắc phục sự cố tích hợp đã được chuyển hướng đến đó.

Ứng dụng Cortana cho Windows | Không còn được dùng nữa vào tháng 6 năm 2023

Trợ lý ban đầu của Windows 10 và 11 đã chết. Như một cử chỉ thiện chí, Microsoft đã cho phép người dùng gỡ cài đặt ứng dụng trong các bản cập nhật Windows 11 mới nhất . Nhấp chuột phải vào Cortana trong danh sách Tất cả ứng dụng và chọn "Gỡ cài đặt".

Cortana-notebook.gif

TLS 1.0 và 1.1 | Không còn được dùng nữa vào tháng 8 năm 2023

Các giao thức Bảo mật lớp vận chuyển ban đầu cực kỳ lỗi thời và chúng tạo ra những rủi ro bảo mật không cần thiết cho người dùng Windows. Tuy nhiên, TLS 1.0 và 1.1 vẫn có sẵn dưới dạng các tính năng tùy chọn cho các tổ chức dựa vào chúng. Thay đổi này không ảnh hưởng đến người dùng thông thường.

AllJoyn | Không còn được dùng nữa vào tháng 8 năm 2023

AllJoyn là một giao thức IoT nguồn mở dành cho những việc như bật hoặc tắt đèn, nhận thông tin nhiệt độ, v.v.

WordPad | Không còn được dùng nữa vào tháng 9 năm 2023

Trình soạn thảo văn bản WYSIWYG tích hợp sẵn cho Windows không còn được phát triển nữa. Nó vẫn có sẵn để sử dụng trong các bản cập nhật Windows 11 mới nhất, nhưng Microsoft có kế hoạch loại bỏ nó trong các bản phát hành trong tương lai. Nếu bạn cần một giải pháp thay thế cho tài liệu doc và rtf, Microsoft khuyên dùng Word hoặc Word Online.

0609_microsoft-xoa-wordpad-2.jpeg

VBScript | Không còn được dùng nữa vào tháng 10 năm 2023

Ngôn ngữ kịch bản hoạt động của Microsoft dành cho Windows sẽ sớm bị xóa khỏi Windows. Tuy nhiên, Microsoft sẽ cho phép các nhà phát triển cài đặt VBScript như một tính năng theo yêu cầu để chuẩn bị cho việc loại bỏ nó.

Dòng thời gian cho Tài khoản Microsoft Entra | Không còn được dùng nữa vào tháng 10 năm 2023

Microsoft đã loại bỏ Windows Timeline cho Windows 10 cho các tài khoản cá nhân vào năm 2021 , một vài tháng trước khi ra mắt Windows 11, nơi Timeline hoàn toàn không có sẵn. Tuy nhiên, tính năng đồng bộ hóa đa thiết bị của Microsoft Entra vẫn có sẵn trên Windows 10. Microsoft sẽ loại bỏ tính năng này vào tháng 1 năm 2024.

Khe thư từ xa | Không còn được dùng nữa vào tháng 11 năm 2023

Giao thức thư cũ và không đáng tin cậy này, lần đầu tiên được giới thiệu trong MS-DOS, hiện bị tắt theo mặc định.

Dịch vụ Webclient (WebDAV) | Không còn được dùng nữa vào tháng 11 năm 2023

Tiện ích mở rộng HTTP này không còn chạy theo mặc định trong các phiên bản Windows hiện đại.

Trình duyệt máy tính | Không còn được dùng nữa vào tháng 11 năm 2023

Đừng nhầm lẫn điều này với Edge hoặc Chrome. Trình duyệt máy tính là một giao thức định vị thiết bị cũ và không an toàn. Microsoft đã tắt nó cùng với SMB1 trong Windows 10.

Ứng dụng mẹo | Không còn được dùng nữa vào tháng 11 năm 2023

Vì lý do nào đó, Microsoft đã quyết định không dùng nữa và xóa ứng dụng này. Tuy nhiên, nó sẽ tiếp tục nhận nội dung mới cho các tính năng mới nhất của Windows 11 cho đến khi Microsoft loại bỏ nó khỏi hệ điều hành.

Dv3GCgmWoAAxb_a.jpeg

Trình ghi bước (psr.exe) | Không còn được dùng nữa vào tháng 11 năm 2023

Tiện ích khắc phục sự cố cũ mà bạn có thể sử dụng để chỉ cho bà của mình cách hoàn thành công việc trong Windows sẽ sớm bị xóa. Mặc dù nó vẫn có sẵn trong Windows 10 và 11, nhưng Microsoft khuyên bạn nên chuyển sang các ứng dụng như Snipping Tool, Xbox Game Bar và Microsoft Clipchamp, mặc dù không có ứng dụng nào có thể thay thế tất cả các tính năng có sẵn trong Steps Recorder cũ.

steps-recorder-5a55255c0c1a820037240eb0.png


Bảo vệ ứng dụng của Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Office | Không còn được dùng nữa vào tháng 11 năm 2023

MDAG dành cho Office và các API liên quan của nó không còn được dùng nữa, vì vậy Microsoft khuyến nghị các tổ chức nên chuyển sang Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối. Đừng lo lắng nếu điều đó không giải thích được gì cho bạn—người tiêu dùng thường xuyên không bị ảnh hưởng (họ thậm chí không có quyền truy cập vào MDAG).

Nhận dạng giọng nói của Windows | Không còn được dùng nữa vào tháng 12 năm 2023

Được giới thiệu lần đầu tiên trong Windows Vista, ứng dụng Nhận dạng Giọng nói Windows cũ không còn được phát triển nữa. Người dùng Windows 11 có thể thay thế bằng tính năng Voice Access mới trong Windows 11 phiên bản 22H2 trở lên. Tuy nhiên, cái sau có một bộ ngôn ngữ được hỗ trợ rất hạn chế.

Chế độ bảng điều khiển kế thừa | Không còn được dùng nữa vào tháng 12 năm 2023

Tính năng này cho phép chạy các ứng dụng bảng điều khiển cũ trong các phiên bản Dấu nhắc Lệnh hiện đại. Mặc dù không được dùng nữa, Microsoft vẫn giữ LCM như một tính năng tùy chọn cho những ai cần nó.

Bảo vệ ứng dụng Microsoft Defender dành cho Edge | Không còn được dùng nữa vào tháng 12 năm 2023

Giống như MDAG dành cho Office, MDAG dành cho Edge hiện không được dùng nữa cùng với các API liên quan của nó. Microsoft có sách trắng đặc biệt với nhiều thông tin hơn về việc bảo mật Microsoft Edge trong môi trường doanh nghiệp. Một lần nữa, MDAG dành cho Edge không có sẵn cho người dùng thông thường.

Thực tế hỗn hợp Windows | Không còn được dùng nữa vào tháng 12 năm 2023

Đây là một vấn đề lớn. WMR được giới thiệu cùng với Windows 10 và đây là cú hích lớn của Microsoft vào VR cũng như nỗ lực tiêu chuẩn hóa mũ bảo hiểm VR và làm cho chúng có giá cả phải chăng. Nó không thành công nên Microsoft quyết định ngừng hoạt động sau hơn 8 năm. Cổng thông tin thực tế hỗn hợp và Windows Mixed Reality dành cho SteamVR sẽ sớm bị xóa khỏi các bản phát hành Windows trong tương lai.

6e04df31f1bbb1c02666d0dfa3638f76.png

handrays.gif


Toàn bộ chi tiết có ở ĐÂY:

 

Long Sao

Rìu Bạc Đôi
Các tính năng cần loại bỏ vì dơn giản là nhiều quá như nồi kéo ham.
 

dammage

Rìu Chiến
wordpad và vbscript, tiếc 2 thằng này vì tui thỉnh thoảng vẫn xài, đặc biệt là thằng vbs
 

chau2018

Búa Gỗ Đôi
sao ông mic không lượt bỏ toàn bộ cho nhẹ rồi đưa tất cả tính năng lên store nhỉ cần thì thêm gì thì cài với lại làm giảm được dung lượng win luôn :rolleyes:
 

hiennx2k4

Búa Gỗ Đôi
Nếu loại bỏ thực sự (xoá bỏ) khỏi hệ điều hành những chức năng mà không ai dùng hết thì Windows sẽ nhẹ đi rất nhiều.
 

mrJaden

Rìu Bạc
Cái step recorder thấy rất hay và hữu ích, nhưng ít khi dùng thật, mà nó theo mđ hdsd cho ng k rành công nghệ mà lại k có tuỳ chọn ngôn ngữ xuất file thì cũng hơi kỳ
 


Top