Tầng Ozone ngày càng ổn định, phục hồi nhanh nhờ đại dịch Covid-19 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Tầng Ozone ngày càng ổn định, phục hồi nhanh nhờ đại dịch Covid-19

anhhoanhat

Gà con
Tin vui: tầng ozone tự chữa lành vết thương và hồi phục rất nhanh giữa nỗi buồn đại dịch covid19, do các công xưởng đóng cửa, máy bay và các phương tiện giao thông hạn chế đi lại giảm khí thải. Nhờ phong tỏa chống Covid-19, dân Ấn Độ nhìn thấy dãy Himalaya sau hàng chục năm.

Tầng ozone ổn định sẽ giảm nhiều thiên tai, dịch bệnh, giúp điều kiện sống trên Trái Đất an toàn hơn. Cấn tích cực trồng cây, dù lớn dù nhỏ thì mỗi cây xanh đều góp phần cứu lá phổi của Trái Đất

Theo quy luật nhân quả, mỗi hành vi, mỗi tác động của chúng ta gây ra sự biến đổi nào đó, đều sẽ nhận lại tác động phản hồi. Mỗi ngày chúng ta xả thải độc hại ra môi trường, khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, chặt phá, đốt rừng..., hủy hoại nghiêm trọng lá phổi xanh của Trái Đất và dịch covid19 phá hủy lá phổi của chúng ta là tác động phản hồi.

Hạnh phúc là môi trường sống an toàn, lành mạnh.
 

nguyenduc1234

Rìu Bạc Đôi
k có ảnh à thớt ơi
 

vuquanhuan

Rìu Sắt Đôi
Ở một khía cạnh nào đó, Covid-19 là Vaccine của Trái đất để chống lại virus là con người. {big_smile}
Mình thấy nhân loại hay hô hào: "hãy cứu lấy trái đất", mình thấy nên sửa thành "hãy cứu lấy chính mình". Vì con người có bị tuyệt diệt thì Trái đất cũng sẽ lại phục hồi theo một cách nào đó!{big_smile}
 


Top