Tải xuống tệp ứng dụng trực tiếp từ trang Microsoft Store: Hiện đã được cho phép từ Microsoft. | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Tải xuống tệp ứng dụng trực tiếp từ trang Microsoft Store: Hiện đã được cho phép từ Microsoft.

Whale

Rìu Chiến

Microsoft hiện cho phép bạn tải xuống các tệp thực thi ứng dụng trực tiếp từ trang web Microsoft Store​

Cách tiếp cận mới mang lại một số lợi ích:
  1. Việc tải xuống ứng dụng giờ đây chỉ cần hai cú nhấp chuột—một lần nhấp để tải xuống gói và một lần nhấp để khởi chạy gói đó.
  2. Trình cài đặt nhẹ hoạt động nhanh hơn ứng dụng Microsoft Store.
  3. Đồng thời chúng luôn cập nhật, ngay cả trên các hệ thống có phiên bản Store rất cũ hoặc hoàn toàn không có phiên bản này.
  4. Cuối cùng, bạn có thể sử dụng trình cài đặt web mới để tải nhiều ứng dụng cùng một lúc.


Microsoft-Storecf38e307cb155102.gif

Microsoft đang tiến hành cập nhật cửa hàng ứng dụng của mình trên Windows 10 và 11. Sau khi phát hành bản nâng cấp hiệu suất và thuật toán cải tiến gần đây , công ty đã công bố những thay đổi lớn về cách hoạt động của phiên bản web của Microsoft Store. Giờ đây, mọi người dùng đều có thể tải xuống tệp thực thi ứng dụng trực tiếp từ trang web bằng cách sử dụng "trình cài đặt cho web" mới.


Sự thay đổi đã được Rudy Huyn công bố trong một bài đăng dài trên X. Logic đằng sau trình cài đặt web mới là giúp quá trình tải xuống ứng dụng diễn ra nhanh hơn và yêu cầu ít hành động hơn. Trước đây, nếu muốn cài đặt một chương trình bằng phiên bản web của Store, bạn phải thực hiện ba lần nhấp: một trên trang web, một cho hộp thoại liên kết sâu và một trên cửa sổ nhỏ của Store.

Một quy trình phức tạp như vậy nhằm chống lại các tập lệnh độc hại nhưng phải trả giá bằng trải nghiệm của người dùng. Giờ đây, "phiên bản không gắn đế của Store" mới cho phép bạn sử dụng các trình cài đặt độc lập nhỏ hơn với logic tương tự như ứng dụng Microsoft Store. Một gói có thể tải xuống có thể quản lý các điều kiện tiên quyết, quyền lợi, nội dung tải xuống và cài đặt.

2024-04-21_21-39-43.jpg

Theo bài đăng của Rudy Huyn, phản hồi ban đầu từ những người thử nghiệm nhà phát triển và người tiêu dùng ban đầu cho thấy số lượt cài đặt và khởi chạy ứng dụng đã tăng lên:

Phản hồi từ các nhà phát triển và người dùng tham gia ba vòng thử nghiệm đầu tiên của chúng tôi là cực kỳ tích cực và kết quả đã chứng minh rõ ràng điều này. Trung bình, phương pháp cài đặt ứng dụng Store mới này đã giúp số lượt cài đặt tăng 12% và số lượng ứng dụng khởi chạy sau khi cài đặt tăng 54%.

Các nhà phát triển sử dụng huy hiệu "Tải nó từ Microsoft" cho ứng dụng của họ có thể chỉ định điều gì sẽ xảy ra khi người dùng nhấp vào huy hiệu và chọn không tham gia trải nghiệm mới để chuyển hướng người dùng đến Microsoft Store thay vì tải xuống trình cài đặt web mới.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về bản cập nhật Microsoft Store mới nhất trên X .



Tặng kèm:
Hình nền mặc định đẹp mắt của Surface Pro 10 for Business độ phân giải cao 4.260 x 2.840 Pixel - Mới ra mắt!​

01.jpg
 
Sửa lần cuối:


Top