Tại sao Win10 Mobile từ bỏ Android bốn năm trước? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Tại sao Win10 Mobile từ bỏ Android bốn năm trước?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Microsoft cuối cùng từ bỏ cuộc chiến chống lại Linux và coi nó như một công cụ chứ không phải là kẻ thù. Microsoft bắt đầu tham gia vào con đường thay đổi.

Trong dự án chuyển hệ thống con Android Project , Microsoft đã cố gắng giữ điện thoại Windows 10 Mobile tồn tại bằng cách hỗ trợ cho các ứng dụng Android.20200504_160331_328.jpg
Công nghệ Project Astoria bị rò rỉ lần đầu vào tháng 4 năm 2015 , sau đó Build 2015 được xác nhận . Công nghệ này bắt chước nguyên tắc gọi của Android và chuyển đổi nó thành cuộc gọi API Windows Phone với kết quả đáng ngạc nhiên.


Nhưng vào năm 2016, Microsoft xác nhận rằng họ sẽ không phát triển dự án chuyển ứng dụng Project Astoria Android. Kevin Gallo thành viên nhóm Windows đã tiết lộ các lý do :


"Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi , chúng tôi không cần phải sử dụng hai công nghệ Bridge đưa mã từ hệ điều hành di động lên Windows. Sự lựa chọn giữa chúng có thể gây nhầm lẫn. Chúng tôi đã cân nhắc những phản hồi này và quyết định tập trung Windows Bridge cho iOS , biến nó thành tùy chọn Bridge duy nhất mang mã di động tới tất cả các thiết bị Windows 10 (bao gồm cả Xbox và PC). Đối với các nhà phát triển Android Bridge, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Windows Bridge cho iOS và Xamarin "


Tuy nhiên, sau này, Windows Bridge cho iOS cũng vô dụng, bởi vì nó yêu cầu các nhà phát triển biên dịch lại ứng dụng của họ cho Windows Phone, thay vì chỉ chạy nhị phân trên hệ thống Android.


Nhưng điều đáng ngạc nhiên là dự án Project Astoria bị hủy lớn hơn và được phát triển tốt hơn, công nghệ chuyển đổi API được sử dụng trong phiên bản đầu tiên Hệ thống con Windows cho Linux (Hệ thống con Windows Linux) (WSL 2 trực tiếp sử dụng Linux Hạt nhân).


Sau tất cả cố gắng, cầm cự trước 2 hệ điều hành lớn Android và iOS, một lần nữa, hệ điều hành Windows 10 Mobile tiếp tục ngã xuống, chết dần chết mòn qua ngày. Theo Microsoft, công ty quyết định sẽ ngừng hỗ trợ cho Windows 10 Mobile vào tháng 12 năm 2019. Dù vậy, những cập nhật bảo mật vẫn đang được hỗ trợ và ngừng hẳn vào ngày 10 tháng 12 năm 2019. Tất cả các thiết bị Windows 10 Mobile sẽ không được hỗ trợ nữa. Microsoft còn khuyến khích người dùng chuyển qua iOS hoặc Android.


Sự kiện này đánh dấu cái chết của Windows 10 Mobile, cũng là cái chết của nhánh Windows Phone. Thật đáng tiếc cho một hệ điều hành thực sự có triển vọng nhờ thiết kế đẹp, nhiều tính năng hữu dụng nhưng rồi cũng đón nhận cái kết đắng. Đây là một thất bại lớn của Microsoft trong mảng di động.
 


Top