Desktop & Văn phòng - Sysinfo Removable Media Recovery v.22.0 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng Sysinfo Removable Media Recovery v.22.0

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
1669422824_sysinfo-removable-media-recovery.png

Phần mềm Sysinfo Removable Media Recovery, một tiện ích tuyệt vời dành cho Windows, được lập trình để khôi phục dữ liệu từ các phương tiện di động bị hỏng/bị hỏng như đĩa compact (CD), đĩa phổ kỹ thuật số (DVD), đĩa Blue Ray, ổ cứng ngoài, ổ USB, USB ổ đĩa, thẻ SD, thẻ nhớ SD, thẻ nhớ, ổ đĩa thể rắn (SSD), v.v. Phần mềm khôi phục thành công tất cả dữ liệu bị mất, bị mất hoặc vô tình bị xóa ở dạng ban đầu ở vị trí do người dùng chỉ định.


Features:
• Support for recovering data from removable media from all popular removable media.
• Support for data recovery from damaged/corrupted external HDDs (hard drives).
• Recovery from formatted drives can also be performed with this software.
• Both popular Windows file systems, i.e. FAT and NTFS, are supported.
• Support for recovering data from both partition tables, MBR and GPT.


1669422907_2022-11-26_024301.pngHome Page : https://www.sysinfotools.com/recovery/removable-media-data-recovery.php
P6eRbc.pngFull Set & Key Gen :


Hướng dẫn : copy mã số ở trên paste vào Hex String ở dưới convert lấy link down nhé


 


Top