Sửa nồi cơm điện lại được bữa ngon | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Sửa nồi cơm điện lại được bữa ngon

Administrator

Administrator
Sao cả bọn nó lại chui vào đó để khô máu hết thế nhỉ ?
 

Hoang Duch2

Rồng Đỏ
Con tôi ngày còn bé, cháu bị bệnh động kinh, cứ sốt lên một chút là cháu bị co giật, sùi bọt mép, thời ấy tôi rất khổ sở các bạn ơi. May sao có người bày bắt con thằn lằn, nướng lên rồi cho cháu ăn, tôi làm theo và rất sợ, cháu còn nhỏ nên dễ bị dụ, hình như ăn được 5, 6 lần gì đó, cháu ăn ngon lành chẳng biết sợ là gì. Không ngờ cái bệnh đó biến đi đâu mất tiêu luôn đó các bạn, đúng là chuyện khó tin nhưng có thật phải không?
 


Top