Hướng dẫn và Thảo luận - Sửa lỗi dính chữ trong Word | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn và Thảo luận Sửa lỗi dính chữ trong Word

vandung1992

Búa Gỗ
Sẵn đây bạn cho mình hỏi, trong word 2010 thì khi gõ chữ VNI hoặc Telex thì dấu nó bị mất đi khi mình nhấn khoảng cách, lỗi này bạn biết khắc phục sao không, mong bạn giúp đỡ.
 

malemkhoang

Rìu Chiến
Sẵn đây bạn cho mình hỏi, trong word 2010 thì khi gõ chữ VNI hoặc Telex thì dấu nó bị mất đi khi mình nhấn khoảng cách, lỗi này bạn biết khắc phục sao không, mong bạn giúp đỡ.
==========

Ối giời!
Bây giờ là thời buổi CMCN bún chấm tương rồi mà bạn cứ lẹt đẹt dùi đục chấm mắm cáy thì biết đến bao giờ mới tới được chủ nghĩa.. ngày xưa...
 

ghost_tuyen

Rìu Vàng
Sẵn đây bạn cho mình hỏi, trong word 2010 thì khi gõ chữ VNI hoặc Telex thì dấu nó bị mất đi khi mình nhấn khoảng cách, lỗi này bạn biết khắc phục sao không, mong bạn giúp đỡ.
Cái này là do chức năng auto-correct trong word nó tự động sửa. Bạn chỉ cần tắt nó đi thì mợi thứ đâu lại vào đấy.
 

vandung1992

Búa Gỗ
Cái này là do chức năng auto-correct trong word nó tự động sửa. Bạn chỉ cần tắt nó đi thì mợi thứ đâu lại vào đấy.
Mình đã sửa được rồi bạn. Mình xin chia sẽ cách làm cụ thể, trong word 2007 trở lên thì vào File/ Options/ Proofing, chọn Auto Correct Options.. bỏ chọn "Replace text as you type"
 


Top