Hỏi/ Thắc mắc - Sử dụng Viber trên Ipad 3 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Sử dụng Viber trên Ipad 3

Bim Sponges

Rìu Vàng
Xin chào các bác, dự là em không có sử dụng các thiết bị của Apple nhiều vì tính chất công việc và cá nhân nhưng trong nhà em có người thân dùng Ipad.
Cụ thể là 2 cái Ipad, 1 là Ipad 3 Wifi, 2 là Ipad 3 Cellular + Wifi. Nói thêm là người thân em có dùng 1 điện thoại Samsung.

Trước tiên, em đang sử dụng Viber trong điện thoại bình thường, đăng nhập Viber trong Ipad 3 Wifi cũng bình thường và dùng đều 2 thiết bị.

Nhưng cái Ipad 3 Wifi bị chai pin, em nói người thân ngưng dùng nó và chuyển sang Ipad 3 Cellular + Wifi thì vấn đề xảy ra.

Khi đăng nhập Viber trên Ipad 3 Cellular + Wifi thì Viber trong điện thoại tự đăng xuất. Và nếu đăng nhập ngược trong điện thoại thì trong Ipad lại đăng xuất và hiện ra một bảng thông báo như hình dưới:

IMG_0481.png


Xin nhờ các bác cao nhân thông não rằng có phải Viber xem Ipad 3 Cellular + Wifi như một thiết bị điện thoại chứ không phải máy tính bảng nên lỗi này xảy ra và có cách nào khắc phục không ạ ?
 


Top