FreeSoft - StopWinUpdates v2.7 - Công cụ tắt Update trên Windows 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

FreeSoft StopWinUpdates v2.7 - Công cụ tắt Update trên Windows 10

dragonking91

Rìu Chiến
StopWinUpdates là một công cụ mạnh mẽ để hủy kích hoạt các cập nhật Windows cũng như ngăn Windows Update cập nhật các ứng dụng Windows . Như bạn đã biết, các phiên bản mới của hệ điều hành Windows 10 (Windows 10), tương tự như phiên bản Android và iOS, cung cấp cập nhật cho người dùng trong khung thời gian ngắn hơn. Điều này khiến người dùng luôn tải xuống và cập nhật bot mới và đôi khi có thể gây nguy hiểm cho họ. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm cách để thoát khỏi bản cập nhật Windows 10, chúng tôi sẽ tìm cho bạn phần mềm phù hợp!
Tính năng phần mềm StopWinUpdates

windows-update-icon.png

  • Có khả năng ngăn chặn cập nhật Windows 10
  • Có khả năng ngừng cập nhật các ứng dụng Windows
  • Không cần phải cài đặt
  • Giao diện rất đơn giản và dễ sử dụng
yeEfU.png
Thay đổi trong phiên bản 2.7:
  • Thêm các registry để disable cài đặt tự động Device Driver
  • Tách các tuỳ chọn để tối ưu hoá từ windows update
  • Sửa lỗi Tab Windows update trong phần cài đặt bị ẩn đi khi Delivery Optimization chưa có check

Download:
Nguồn: baltagy
 


Top