Reviews - So sánh tốc độ iOS 14 với iOS 13, iOS 12, iOS 11 và iOS 10 - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Reviews So sánh tốc độ iOS 14 với iOS 13, iOS 12, iOS 11 và iOS 10

anhtuanpham87

Rìu Sắt Đôi
So sánh tốc độ iOS 14 với iOS 13, iOS 12, iOS 11 và iOS 10: Hiệu năng của iphone có được cải thiện trên iOS mới?


YouTuber iAppleBytes đã tiến hành một bài thử nghiệm so sánh tốc độ giữa iOS 14 với bốn phiên bản iOS cũ hơn trên mẫu iPhone 6s. Nhằm giải đáp phần nào câu hỏi trên.


Kết quả cho thấy, khi chạy iOS 14 thì iPhone 6s có tốc độ khởi động và mở một số ứng dụng nhanh hơn so với khi chạy iOS 10.3.1 và iOS 11.4.1. Theo iAppleBytes, những ứng dụng này là các phiên bản mới được Apple cập nhật để tương thích với iOS 14 và dường như hãng cũng có những tối ưu hóa cho chúng. Mặc dù sự khác biệt là không nhiều nhưng người dùng vẫn có thể nhận thấy khi sử dụng hàng ngày.


Khi so sánh với iOS 12 và iOS 13, không có sự khác biệt về hiệu suất trên iPhone 6s chạy iOS 14. Trong điểm chuẩn của Geekbench, ngoại trừ iOS 10.3.3 có điểm số khá thấp thì các phiên bản iOS còn lại cho kết quả tương đồng nhau.

 
Top