Giveaway - SCOMP Secure-PDF Pro + Key lifetime - Mã hoá file pdf | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway SCOMP Secure-PDF Pro + Key lifetime - Mã hoá file pdf

bungbao

Rìu Chiến Bạc
[ update 26/7/2020]:
new giveaway:Ascomp Secure-PDF giúp người dùng mã hóa tài liệu PDF của riêng mình hoặc của bên thứ ba lên đến sức mạnh chính 256-bit (AES). Bên cạnh đó, nó có thể thêm một tín hiệu để mở nó, do đó người dùng chỉ có thể xem các tài liệu được mã hóa bằng cách nhập đúng mật khẩu.
tải-xuống.jpg

Các tính năng chính:

  • Mã hóa PDF và thiết lập các hạn chế của người dùng,
  • Ký PDF với chứng chỉ tập tin và chữ ký biểu tượng,
  • Watermark PDF,
  • Cung cấp cho PDF thông tin chủ sở hữu.
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 10/8.1/8/ 7 (32-bit & 64-bit)/Win Server 2016/2019 (32-bit & 64-bit)/Windows Server 2012 (32-bit & 64-bit)

Giá: $19,90 (Professional Edition)
Bước 1. Giveaway trang cho ASCOMP Secure-PDF->
Bước 2. Nhập thông tin của bạn để đăng ký (nên dùng mail spam để tránh mail rác)
Bước 3. Kiểm tra hộp thư của bạn để nhận ID khách hàng để đăng nhập để tải xuống phiên bản đầy đủ đã đăng ký của bạn
Điều khoản

  • Giấy phép cho 1-máy tính lifetime
  • Nhận bản Cập Nhật miễn phí trong 6 tháng
  • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trong 6 tháng
 
Sửa lần cuối:

genk25

Búa Gỗ
sau thời gian miễn phí 6 tháng nếu muốn dùng tiếp mà vẫn được cập nhật thì làm thế nào bác :D
 


Top