Tin tức điện thoại - Sắp có công cụ jailbreak TẤT CẢ iPhone, iPad iOS 13.5 - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tin tức điện thoại Sắp có công cụ jailbreak TẤT CẢ iPhone, iPad iOS 13.5

anhtuanpham87

Búa Đá Đôi
Thông báo được chia sẻ trên Twitter của nhóm unc0ver Team cho biết Họ chuẩn bị phát hành công cụ uns0ver 5.0.0 hỗ trợ cho mọi phiên bản iOS sử dụng lỗ hổng kernel 0day từ hacker @Pwn20wndNgười dùng có thể cập nhật thiết bị lên iOS 13.5 và theo dõi công cụ được phát hành trên https://unc0ver.dev/?utm_source=vn-z&utm_medium=thread&utm_campaign=VN-Zoom
 
Top