Samsung sẽ ngừng sản xuất LCD vào cuối năm 2020 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Samsung sẽ ngừng sản xuất LCD vào cuối năm 2020

VNZ-WAD

Rìu Bạc Đôi
Một phát ngôn viên Samsung Display vừa cho biết công ty này sẽ ngừng hoàn toàn việc sản xuất tấm màn hình tinh thể lỏng (LCD) tại Hàn Quốc và Trung Quốc vào cuối năm nay, điều này được đưa ra sau khi đối thủ cạnh tranh của Samsung là LG Display tuyên bố đầu năm nay rằng họ cũng sẽ tạm ngừng sản xuất tấm nền TV LCD trong nước vào cuối năm 2020.

1500948588_samsung_logo_story.jpg

Nguyên nhân của việc ngừng sản xuất này có thể bắt nguồn từ nhu cầu ngày càng giảm đối với màn hình LCD. Vào tháng 10.2019, Samsung đã đình chỉ một trong hai dây chuyền sản xuất LCD của mình do nhu cầu ít hơn và tồn đọng các sản phẩm không bán được. Tuy nhiên, các đơn đặt hàng hiện tại và đơn đặt hàng trước cuối năm nay vẫn sẽ được tiến hành mà không có bất kỳ vấn đề nào.

Công ty Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng: “Chúng tôi sẽ cung cấp màn hình LCD cho khách hàng vào cuối năm nay mà không gặp vấn đề nào”.

Samsung điều hành hai nhà máy sản xuất tại Hàn Quốc và hai tại Trung Quốc. Cả hai nhà máy Trung Quốc chỉ tập trung vào sản xuất tấm nền LCD. Trong tương lai, Samsung có kế hoạch đầu tư vào một trong những nhà máy tại Hàn Quốc để chuyển đổi nó thành một cơ sở sản xuất hàng loạt cho màn hình chấm lượng tử của mình. Tương lai cho ba nhà máy còn lại là khá mơ hồ vào thời điểm này.

Theo: https://www.neowin.net/news/samsung-will-be-ending-all-lcd-production-by-the-end-of-2020/
 


Top