Review thanh niên mới mua xe thích thể hiện và cái kết | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Review thanh niên mới mua xe thích thể hiện và cái kết

Review thanh niên mới mua xe thích thể hiện và cái kết​

fc00b3ae98b1c925b16c60ca17b2e300.jpg

Anh em nào mà mê xe thì hiểu cảm giác lần đầu tiên mua được con xe mình mơ ước.
Đặc biệt con xe thể thao Kawasaki Ninja 400 là Mẫu xe chứa đựng sức mạnh dễ kiểm soát, công thái học hoàn hảo cùng hiệu năng dẫn đầu,
mang lại cho người lái cảm giác mượt mà, kiểm soát tốt, xứng đáng là một mẫu xe cho những người mới trong khi vẫn cuốn hút được những tay lái có kinh nghiệm.
Xem video để chúc mừng anh ấy nào:
 

malemkhoang

Rìu Chiến
Đi đâu mà chẳng lấy chồng,
Người ta lấy hết chổng mông mà gào.
Gào rằng: “Đất hỡi, Trời ơi!
Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng.”
Ông Trời ngoảnh mặt lại trông:
"Con xe xịn thế, cho ông đi mày!"
938843-lezhachii-mototsikl-75.jpg
 


Top