Game Miễn Phí - [Red Alert 2 - Yuri's Revenge] Bản cài và sửa lỗi dành cho win10 - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Game Miễn Phí [Red Alert 2 - Yuri's Revenge] Bản cài và sửa lỗi dành cho win10

GameOAMG

Búa Gỗ Đôi
Với một lỗi nữa là khi mình lưu game đang chơi lại, rồi mở game đã lưu thì ko dc, cũng bị out game lun. Xem phần đính kèm 11478
:) lỗi này thỉnh thoảng sẽ bị do file game. Mình không thỉnh thoảng bị nên chưa biết fix thế nào. Nó phải hay bị mới fix được.
Lỗi Npatch thì nhiều nguyên nhân lắm. Nếu mà lâu lâu mới bị thì cũng không sao đâu.
 
Top