sửa lỗi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

sửa lỗi

 1. GameOAMG

  Game Miễn Phí [Red Alert 2 - Yuri's Revenge] Bản cài và sửa lỗi dành cho win10

  Hình ảnh Game Yuri's Revenge mod Nightmare của whisky157: Sửa lỗi Game Yuri's Revenge - Red Alert 2: - Đen màn hình khi vào game. - Alt + Tab bị treo game. - Chơi 1 lúc là treo hình treo game. Video hướng dẫn cài đặt và chỉnh file khắc phục lỗi game trên Win10 Link tải: *** Hidden text: You...
 2. VNZ-ROAD

  Hướng dẫn Hướng dẫn kiểm tra USB Flash và nạp lại FW cho USB fix lỗi Insert disk in drive, Write-protect

  Đã vài lần nghịch USB bị lỗi và cũng là rảnh rỗi chia sẻ chút học hỏi được trên mạng, hôm nay tiện thể mua cái USB Kingston DataTraver 8G thì mình hướng dẫn bạn nào chưa biết về cách kiểm tra tốc độ đọc/ghi của USB Flash đồng thời xem thông tin chip nhớ cũng như nạp lại Firmware USB cho nó nếu...
 3. Administrator

  Hướng dẫn AIO Boot - Grub2 Grub4dos Syslinux Clover rEFInd, UEFI-GPT/Legacy-MBR, USB/HDD/DVD, LAN (PXE)

  AIO Boot là một tiện ích để tạo một ổ khởi động cho USB và HDD. AIO Boot hỗ trợ boot UEFI với Grub2 và boot qua mạng LAN sử dụng Tiny PXE Server. Hiện tại thì có rất nhiều công cụ tạo USB boot với nhiều tính năng khác nhau, vì thế bạn sẽ khó có thể lựa chọn một công cụ để sử dụng (trừ khi là...
Top