[RA2 - Red Alert 2] Mod AI INTELLIGENT - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

[RA2 - Red Alert 2] Mod AI INTELLIGENT

GameOAMG

Búa Gỗ Đôi
có thể cho mình xin link bản đó và cả link bài fix lỗi Lỗi Black screen không bác
Link sửa lỗi thì có bài mình đăng ra2-yuri giành cho Win 10 đấy. Còn link tải cái kia bạn search gg là ra mà. Nhớ tên chứ mình k có lưu link :)) do trước có bạn cũng nhờ mình tìm
 
Top