Chia sẻ - QTS Boxafe cung cấp tới doanh nghiệp giải pháp sao lưu toàn diện cho Google ™ G Suite và Microsoft 365® | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ QTS Boxafe cung cấp tới doanh nghiệp giải pháp sao lưu toàn diện cho Google ™ G Suite và Microsoft 365®

QNAPVietnam

Búa Gỗ
Sao lưu NAS với Google ™ G Suite và Microsoft 365®
sng2UlrXSW_RBZ26_pE5-w.png

Xu hướng toàn cầu của Dịch vụ phần mềm (Software-as-a-Service ; SaaS) đã dẫn đến sự gia tăng liên tục của chi phí và độ ứng dụng SaaS cho doanh nghiệp. Mặc dù SaaS rất tiện lơi, nó vẫn có khả năng bị mất dữ liệu và hạn chế với khả năng phục hồi dữ liệu. Khi xảy ra sự cố, lỗi của con người có thể gây mất dữ liệu rất lớn, nhưng với Boxafe, giải pháp sao lưu toàn diện cho Google ™ G Suite và Microsoft 365® dành cho doanh nghiệp của QNAP, bạn có thể yên tâm hơn.
Nguồn: https://www.blissfully.com/saas-trends/2019-annual/
Chi tiêu trung bình cho mỗi công ty
-s2GhaihQPmBeF5MxqophA.png

Số công ty sẽ sớm hoạt động hoàn toàn trên SaaS
rnzQGw0tSsafHqXZyXp5tw.png

Lo lắng vì mất dữ liệu?
Dữ liệu có thể là vô giá. Mặc dù các nhà cung cấp đám mây đảm bảo bảo mật dữ liệu, bạn vẫn sẽ gặp các tình huống dưới đây:
  • Lỗi của con người và nhầm lẫn dẫn đến xóa dữ liệu ngẫu nhiên.
  • Phá hủy dữ liệu cố ý gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.
  • Ngoài tai nạn, các doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện bảo quản dữ liệu dài hạn và tuân thủ việc bảo vệ dữ liệu.
Tuy nhiên, có một số hạn chế khôi phục dữ liệu nhất định trong Google ™ G Suite và Microsoft 365®, chẳng hạn như giới hạn thời gian khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn:
Hạn chế khôi phục dữ liệu Google ™ G Suite :
  • Gmail: Các email đã xóa được lưu trong thư mục Trash trong 30 ngày. Email được lưu trữ trong Trash sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể phục hồi sau khoảng thời gian 30 ngày.
  • Google Drive: Quản trị viên chỉ có thể khôi phục các mục bị xóa vĩnh viễn từ khoảng 25 ngày trước. Các mục sẽ bị xóa vĩnh viễn sau 30 ngày trong thư mục Google Drive Trash.
  • Google Calendar: Tất cả lịch và sự kiện sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể phục hồi.
  • Google Contacts: Danh bạ bị xóa vĩnh viễn và không thể phục hồi sau 30 ngày.
Hạn chế khôi phục dữ liệu Microsoft 365®:
Outlook: Các email đã xóa có thể được phục hồi trong vòng 14 ngày, nhưng bị xóa vĩnh viễn và không thể phục hồi sau 30 ngày.
  • OneDrive: Các dữ liệu được giữ lại trong 93 ngày kể từ thời điểm xóa khỏi vị trí ban đầu của chúng. Quản trị viên có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft để yêu cầu hoặc khôi phục trong vòng 14 ngày, nhưng các mục bị xóa vĩnh viễn và không thể phục hồi sau 14 ngày.
  • Outlook Calendar: Lịch và tất cả các sự kiện được ghi trong đó sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể được phục hồi sau khi xóa.
  • Outlook Contact (People): Các liên hệ đã xóa có thể được phục hồi trong vòng 14 ngày, nhưng bị xóa vĩnh viễn và không thể phục hồi sau 30 ngày.
Boxafe bảo vệ dữ liệu đám mây doanh nghiệp
Với Boxafe, bạn không cần lo lắng về việc mất dữ liệu. Bạn có thể sao lưu các file, email, lịch và danh bạ từ Google ™ G Suite và Microsoft 365® vào QNAP NAS, cung cấp nhiều lợi ích:
Sao lưu đám mây với NAS cục bộ
Sao lưu dữ liệu đám mây vào NAS QNAP cục bộ, có thể dễ dàng bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp của bạn.
Bảo mật
NAS riêng có độ an toàn cao ngăn chặn dữ liệu được xem bởi các bên thứ ba.
Tập trung dữ liệu
Sử dụng Boxafe để sao lưu và quản lý nhiều dữ liệu G Suite và Microsoft 365®.
Tin cậy
Lịch trình sao lưu nhiều phiên bản làm giảm nguy cơ mất dữ liệu.
Boxafe - Giải pháp sao lưu toàn diện cho doanh nghiệp
Sao lưu email, ổ đĩa đám mây, danh bạ và lịch của Google ™ G Suite và Microsoft 365® trong một NAS cục bộ.
Google ™ G Suite
  • Gmail : Sao lưu tất cả email và file đính kèm của bạn trong Gmail
  • Google Drive : Sao lưu tất cả các phiên bản file của bạn trong Google Drive và hỗ trợ My Drive và Shared Drive
  • Contacts : Sao lưu tất cả danh bạ của bạn trong Danh bạ Google
  • Calendar :Sao lưu tất cả các sự kiện và file đính kèm của bạn trong Lịch Google
Microsoft 365®
  • Outlook : Sao lưu tất cả email và file đính kèm của bạn trong Outlook
  • Contacts (People): Sao lưu tất cả các liên hệ của bạn trong Outlook People
  • Calendar : Sao lưu tất cả các sự kiện và file đính kèm của bạn trong Calendar Outlook
  • OneDrive: Sao lưu tất cả các file của bạn trong OneDrive và hỗ trợ SharePoint(sắp ra mắt)
Sao lưu một bước
Tất cả những gì bạn cần là thiết lập một bước để sao lưu hàng trăm nghìn file từ các nhân viên khác nhau. Boxafe tiết kiệm thời gian và năng lượng dễ dàng.
Giao diện thân thiện với người dùng
f06-ui1.png

Giao diện đơn giản và thân thiện với người dùng, cho phép bạn nhanh chóng xem trạng thái bảo vệ Boxafe, lượng sử dụng dữ liệu và cung cấp báo cáo tác vụ gần đây ở định dạng lịch.
Quản lý sao lưu linh hoạt
f06-ui2.png

Sao lưu dự phòng nhiều phiên bản theo lịch trình của Boxafe có thể bảo vệ an toàn tất cả dữ liệu và giảm nguy cơ mất dữ liệu một cách hiệu quả.
Xem trước dữ liệu
f06-ui3.png

Bạn có thể xem trước tất cả dữ liệu sao lưu trước khi khôi phục để tránh chọn sai dữ liệu.
Liên kết tài khoản đám mây độc quyền với QNAP NAS
Quản trị viên có thể liên kết tài khoản đám mây người dùng cụ thể với QNAP NAS, cho phép người dùng truy cập độc quyền tài khoản đám mây mà không lo rò rỉ dữ liệu.
f07-ui1.png

Một số câu hỏi thường gặp
  • Tại sao tôi cần một giải pháp sao lưu bổ sung cho Google ™ G Suite và Microsoft 365®?

    Mặc dù dịch vụ đám mây đảm bảo không bị gián đoạn dịch vụ, bạn vẫn có thể gặp phải một số hạn chế khôi phục dữ liệu nhất định, chẳng hạn như giới hạn thời gian khôi phục, xóa vĩnh viễn hoặc cần thực hiện yêu cầu khôi phục dịch vụ đám mây. Tất cả điều này có thể tốn thời gian. Với QNAP Boxafe, bạn có thể sao lưu dữ liệu đám mây vào NAS cục bộ và cung cấp nơi lưu trú an toàn cho dữ liệu doanh nghiệp.
  • Những dịch vụ nền tảng Microsoft 365® nào hỗ trợ Boxafe?

    Boxafe hỗ trợ Microsoft 365® Business, Microsoft 365® Enterprise, Microsoft 365® Education và Exchange Online.
  • Boxafe hỗ trợ các dịch vụ nền tảng Google ™ G Suite nào?

    Boxafe hỗ trợ G Suite Basic, G Suite Business và G Suite Enterprise, bao gồm G suite cho Giáo dục và Phi lợi nhuận.
  • Có bất kỳ giới hạn hoặc yêu cầu nào đối với NAS QNAP không?

    Với NAS sử dụng vi xử lý Intel 64 bit, AMD 64 bit và ARM 64 bit. Cần có bộ nhớ hữu dụng tối thiểu 2 GB và tổng bộ nhớ tối thiểu 4 GB.
    Với QTS 4.4.2 (hoặc mới hơn)
    Với QuTS hero h4.5.0 (hoặc mới hơn), hỗ trợ chống lặp dữ liệu Inline để tiết kiệm không gian lưu trữ.
    * khi thực hiện sao lưu dữ liệu lớn, Boxafe yêu cầu thêm tài nguyên CPU / RAM. QNAP khuyến nghị người dùng nên tránh dùng Boxafe cùng các ứng dụng khác tiêu thụ tài nguyên phần cứng lớn.
  • Boxafe lưu trữ tất cả dữ liệu sao lưu ở đâu?

    Để bảo mật dữ liệu và ngăn chặn truy cập trái phép, Boxafe lưu trữ tất cả dữ liệu sao lưu trong thư mục ẩn. QNAP khuyên rằng nên cài đặt Boxafe trên một ổ đĩa riêng lẻ, khi ổ hệ thống sắp hết dung lượng, người dùng có thể di chuyển Boxafe sang ổ đĩa khác.
  • Dữ liệu Boxafe có thể được sao lưu sang thiết bị khác không?

    Boxafe hiện không hỗ trợ tính năng này.
  • Có bất kỳ yêu cầu giấy phép hoặc giới hạn tài khoản tối đa?

    Phiên bản Boxafe này hoàn toàn không có giấy phép và nó có thể sao lưu G suite hoặc Microsoft 365® trong nhiều tên miền với giới hạn tài khoản tối đa 10.000 cho mỗi tên miền.
Cài đặt
Yêu cầu và lưu ý
• Boxafe có trong QNAP App Center.
• Boxafe yêu cầu thiết bị NAS QNAP chạy QTS 4.4.1 trở lên.
• Boxafe yêu cầu bộ nhớ khả dụng tối thiểu 2 GB và tổng bộ nhớ tối thiểu 4 GB.
Cài đặt Boxafe
• Đăng nhập vào QTS với tư cách quản trị viên.
• Đi đến App Center và sau đó nhấp vào biểu tượng tìm kiếm. Một hộp tìm kiếm xuất hiện.
• Nhập Boxafe, sau đó nhấn ENTER. Ứng dụng Boxafe xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
• Nhấp vào Install . Cửa sổ cài đặt xuất hiện.
• Chọn ổ đĩa mà bạn muốn cài đặt Boxafe.
• Nhấn OK. QTS sẽ tiến hành cài đặt Boxafe.
Bảng điều khiển Dashboard
GUID-2678EA00-6BB2-4271-AB4D-299177955E3C-low.png

Màn hình Dashboard hiển thị trạng thái bảo vệ, mức tiêu thụ dữ liệu, tác vụ theo lịch trình và báo cáo tác vụ.
Quản lý tên miền
GUID-E08E17DE-E1FF-429F-889F-8FDB2DC59219-low.png

Màn hình Domain Management hiển thị tên miền, trạng thái tên miền, quản trị viên tên miền, người dùng tên miền và trạng thái dịch vụ. Bạn cũng có thể chỉnh sửa cài đặt tên miền, xem nhật ký tên miền và xóa tên miền.
 


Top