Phông chữ Office mặc định mới hiện sẵn dùng cho Microsoft 365 Insiders | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Phông chữ Office mặc định mới hiện sẵn dùng cho Microsoft 365 Insiders

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
1689789814_aptos12414928c499278a.jpeg


Tuần trước, Microsoft đã tiết lộ một phông chữ mặc định mới cho các ứng dụng Office , Aptos, để thay thế Calibri 13 năm được giới thiệu với bộ Office 2007. Tuy nhiên, Microsoft phải kiểm tra phông chữ mới và kiểu dáng được cập nhật trước khi gửi chúng cho tất cả người dùng Office.

Aptos, một bảng màu, kiểu và độ dày đường mới, hiện sẵn có để Người dùng nội bộ Microsoft 365 thử nghiệm trên Windows, macOS và Android, sắp ra mắt với iOS.

Trước khi giới thiệu Aptos, Microsoft đã yêu cầu khách hàng bỏ phiếu cho một phông chữ mới để thay thế Calibri cũ . Năm biến thể mới bao gồm Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena và Tenorite.

Người dùng đã chọn Bierstadt, Microsoft đổi tên nó thành Aptos và giờ đây nó đã sẵn sàng để thử nghiệm trong chương trình Người dùng nội bộ Microsoft 365.

Aptos có nhiều trọng lượng khác nhau: nhạt, đều, nửa đậm, đậm, cực đậm và đen, với tất cả sáu biến thể đều hỗ trợ chữ in nghiêng. Mặc dù các ứng dụng Office hiện sử dụng Aptos theo mặc định nhưng khách hàng vẫn có thể truy cập Calibri trong menu thả xuống phông chữ.

Bản cập nhật nội bộ mới nhất của Microsoft không chỉ giới thiệu một phông chữ mới mà còn có những thay đổi về mặt thẩm mỹ khác. Nó bao gồm các kiểu mặc định mới với khả năng đọc, điều hướng được cải thiện và giao diện "chuyên nghiệp hơn".

Ngoài ra còn có một bộ màu mặc định mới cho nền, điểm nhấn và siêu liên kết. Microsoft cho biết họ đã nghiên cứu các bảng màu phổ biến và xu hướng thiết kế để tạo ra một bộ màu ổn định hoạt động và trông đẹp mắt trong tất cả các ứng dụng Office, đồng thời giúp người dùng tạo nội dung dễ tiếp cận hơn.

1689789882_palettes05c1e8371afad907.jpeg


Cuối cùng, Microsoft đã tăng trọng số đường viền mặc định để giữ cho chúng nhất quán với các hình dạng và đường kẻ cũng như mang lại độ tương phản tốt hơn.

1689789930_office_theme2d235c1f89730ae1.jpeg


Các ứng dụng Microsoft Office sẽ tự động thay đổi thành các giá trị mặc định trực quan mới mà không cần khách hàng thực hiện bất kỳ hành động nào. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho các tài liệu hiện có—chúng sẽ giữ chủ đề ban đầu được áp dụng khi tạo.

Cuối cùng, Microsoft nhấn mạnh rằng người dùng có toàn quyền kiểm soát hình ảnh và họ có thể hoàn nguyên về chủ đề Office trước đó (2013-2022), đặt Calibri hoặc phông chữ khác làm mặc định hoặc sử dụng lược đồ Word 2013 để định dạng tài liệu.
 


Top