Phần mềm hỗ trợ tải xuống nhạc từ Y.outube và chuyển đổi định dạng MP3, M4A, AAC, FLAC, WAV, AIFF... giá 60 USD đang miễn phí, nhanh tay nào các bạn! | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Phần mềm hỗ trợ tải xuống nhạc từ Y.outube và chuyển đổi định dạng MP3, M4A, AAC, FLAC, WAV, AIFF... giá 60 USD đang miễn phí, nhanh tay nào các bạn!

ten gi ma cha duoc

Búa Đá Đôi
Phần mềm giúp tải xuống nhạc YouTube chuyên nghiệp để chuyển đổi và tải các bài hát, album, danh sách phát YouTube Music sang MP3, M4A, AAC, FLAC, WAV, AIFF. Tải xuống và chuyển YouTube Music sang bất kỳ trang web nào để bạn có thể nghe mà không cần kết nối internet. Pazu YouTube Music Downloader được cung cấp cho người nghe YouTube Music có hỗ trợ quảng cáo và thành viên YouTube Music Premium. Duyệt qua các bài hát, album hoặc danh sách phát từ trình phát web YouTube Music tích hợp sẵn. Tải xuống toàn bộ album hoặc danh sách phát hoặc bỏ qua các bài hát bạn không muốn. Bạn cũng có thể tải xuống các bài hát từ trang Nghệ sĩ. Pazu YouTube Music Converter cũng thêm tất cả siêu dữ liệu như ảnh bìa, nghệ sĩ và album trong các bài hát đã tải xuống.
Điều khoản và điều kiện
  • Đây là giấy phép 1 máy tính 1 năm, sử dụng phi thương mại
  • Bạn nhận được bản cập nhật miễn phí trong một năm
  • Bạn nhận được hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
  • Bạn phải đổi khóa cấp phép trước khi ưu đãi này kết thúc
  • Có thể không được bán lại
Chi tiết kỹ thuật
 

Long Sao


Junior Moderator
Cũng ngon nhưng mà không hỗ trợ linux là điểm trừ lớn
 

tuannv1508

Rìu Chiến Chấm
Thanks nhưng không cần thiết phải như thế đâu. Extension Y2Mate có hỗ trợ tải video MP4 và nhạc MP3 rồi, nhẹ và online
 


Top