Desktop & Văn phòng - PDF Conversion Tool - Chuyển đổi định dạng PDF đa năng từ Microsoft | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng PDF Conversion Tool - Chuyển đổi định dạng PDF đa năng từ Microsoft

sonasc

Búa Đá
Bài viết này mình xin chia sẻ đến cộng đồng VN-Z công cụ chuyển đổi định dạng PDF đa năng PDF Conversion Tool, giúp chuyển đổi nhiều dạng file sang pdf và ngược lại. Hiện phần mềm này đang được miễn phí tải về trong 5 ngày trên Microsoft (giá gốc là 19.99$)

Sau đây là 1 vài các tính năng chính của phần mềm:

Chuyển đổi nhiều định dạng file sang PDF:
- cad: dwg, dxf
- document: abw, djvu, doc, docm, docx, html,lwp, md, odt, pages, pages.zip, pdf, rst, rtf, sdw, tex, txt, wpd, wps
- ebooks: azw, azw3, azw4, cbc, cbr, cbz, chm, epub, fb2, htm, htmlz, lit, lrf, mobi, pdb, pml, prc, rb, snb, tcr, txtz
- image: 3fr, arw, bmp, cr2, crw, dcr, dng, erf, gif, ico, jpeg, jpg, mos, mrw, nef, odd, orf, pef, png, ppm, psd, raf, raw, tif, tiff, webp, x3f, xcf, xps
- presentation: dps,key,key.zip, odp, pps, ppsx, ppt, pptm, pptx, sda
- spreadsheet : csv, et, numbers, numbers.zip, ods, sdc, xls, xlsm, xlsx
- vector: ai, cdr, cgm, emf, eps, ps, sk, sk1, svg, svgz, vsd, wmf

Chuyển từ pdf sang các những định dạng khác:

- cad : dxf
- document : doc, docx, html, odt, pdf, rtf, txt
- ebooks : azw3, epub, lrf, mobi, oeb, pdb
- image : bmp, gif, ico, jpg, odd, png, psd, tiff, webp
- vector : emf, eps, ps, svg, wmf

Link tải phần mềm:
Chúc anh em trên diễn đàn sẽ có những trải nghiệm tốt nhất với phần mềm này!
 
Sửa lần cuối:

churongcon

Rìu Chiến
đăng nhập vào lên 3.99$?
 


Top