O&O DiskImage 17 Pro miễn phí [Sao lưu dữ liệu] | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

O&O DiskImage 17 Pro miễn phí [Sao lưu dữ liệu]

phamvantruc

VN Zoom
Thành viên BQT

O&O DiskImage 17 Pro miễn phí [Sao lưu dữ liệu]​

Nếu bạn đang tìm kiếm công cụ sao lưu dữ liệu tốt nhất cho hệ điều hành Windows của mình? O&O DiskImage 17 Pro miễn phí là tốt nhất và nó sẽ bảo vệ tất cả dữ liệu của bạn. Sử dụng công cụ này, bạn có thể sao lưu tất cả các tệp, thư mục và hình ảnh đĩa của mình bằng cách khôi phục mọi thứ không may bị xóa. Nó đi kèm với công nghệ tiên tiến và nhiều hệ thống cài đặt hơn.
O&O DiskImage 17 Pro miễn phí

Công dụng sao lưu dữ liệu này giúp sao lưu theo lịch trình hệ thống . Sử dụng công cụ này, bạn có thể tạo bản sao lưu đầy đủ cho các tập, ứng dụng và dữ liệu khác của mình. Đơn giản chỉ cần tạo một hình ảnh hệ thống đĩa với hệ điều hành Windows của bạn. Nó giúp tạo phân vùng khôi phục và phương tiện có thể khởi động bằng cách khôi phục hệ thống tập đơn lẻ. Nó cũng cung cấp một hệ thống bảo mật dữ liệu sẽ chống lại mọi phần mềm độc hại hoặc mã hóa khác.
Các tính năng của O&O DiskImage 17 Pro

Các tính năng của O&O DiskImage 17 Pro:​

– Giao diện thân thiện và dễ sử dụng cho người mới bắt đầu.
– Tất cả sao lưu dữ liệu vào ổ đĩa mạng, ổ đĩa ngoài và hệ thống đám mây.
– Giải phóng không gian đĩa với tính năng bảo vệ an toàn dữ liệu.
– Công cụ mã hóa với hệ thống nén.
– Khôi phục dữ liệu và sao lưu thông qua ổ đĩa ảo.
– Đối với mọi thay đổi, bạn có thể nhận được thông báo với hệ thống hỗ trợ.
– Hệ thống sao lưu dữ liệu gia tăng cho tất cả các tập và thư mục của bạn.
download ở đây .
Key được đăng nối tiếp bài viết này .

Key :
 
Sửa lần cuối:

phamvantruc

VN Zoom
Thành viên BQT
Key được đăng nối tiếp bài viết này .

O&O DiskImage 17 Pro​

 


Bài Viết Mới

Top