Nóng quá bà con ơi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nóng quá bà con ơi

Bduyvnz

Gà con
Nêu ra thì bảo mình tuyên truyền mê tín dị đoan, nhưng xét ra cũng đúng thật. Như năm nay: tre có trái, năm thì nhuần cả lịch dương lẫn lịch âm => năm nào như thế là sẽ bị hạn, mặn hoặc dịch bệnh hoành hành. Xế chiều rồi mà như này đây

20200405-151443.jpg


Còn chỗ ae nhà mình sao rồi
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Nêu ra thì bảo mình tuyên truyền mê tín dị đoan, nhưng xét ra cũng đúng thật. Như năm nay: tre có trái, năm thì nhuần cả lịch dương lẫn lịch âm => năm nào như thế là sẽ bị hạn, mặn hoặc dịch bệnh hoành hành. Xế chiều rồi mà như này đây

20200405-151443.jpg


Còn chỗ ae nhà mình sao rồi
Tre ra bông ra trái là chuyện thường , trong 1 bụi tre nếu có 1 cây nào đó quá già ko chịu đốn (chặt) đi thì nó sẽ ra hoa và kết trái , sau khi trổ bông xong thì toàn bộ bụi tre đó sẽ chết đứng
 

baogia2010

Rìu Chiến Bạc
Nêu ra thì bảo mình tuyên truyền mê tín dị đoan, nhưng xét ra cũng đúng thật. Như năm nay: tre có trái, năm thì nhuần cả lịch dương lẫn lịch âm => năm nào như thế là sẽ bị hạn, mặn hoặc dịch bệnh hoành hành. Xế chiều rồi mà như này đây

20200405-151443.jpg


Còn chỗ ae nhà mình sao rồi
Năm Nhuận là gì ?
 

AnhDuy1986

KHÔNG GÌ LÀ TẤT CẢ !!!!
Thành viên BQT
Tre ra bông ra trái là chuyện thường , trong 1 bụi tre nếu có 1 cây nào đó quá già ko chịu đốn (chặt) đi thì nó sẽ ra hoa và kết trái , sau khi trổ bông xong thì toàn bộ bụi tre đó sẽ chết đứng
Đấy là góc độ khoa học giải thích, còn về tâm linh thì cháu cũng nghe ông bà kể như vậy.
 

guest11

Rìu Chiến Chấm
Nêu ra thì bảo mình tuyên truyền mê tín dị đoan, nhưng xét ra cũng đúng thật. Như năm nay: tre có trái, năm thì nhuần cả lịch dương lẫn lịch âm => năm nào như thế là sẽ bị hạn, mặn hoặc dịch bệnh hoành hành. Xế chiều rồi mà như này đây

20200405-151443.jpg


Còn chỗ ae nhà mình sao rồi
Bạn lẫn lộn giữa trùng hợp (thiên tai và năm nhuận) và nguyên nhân/kết quả (tại năm nhuận nên có thiên tai).
Nói cách khác: Thí dụ có một sinh viên làm luận án về môi sinh bằng cách lấy dữ kiện nhiệt độ cao có ảnh hưởng gì trên các sinh vật. Anh ta ghi nhận vào thời điểm nhiệt độ VN lên cao, thì ve sầu kêu ve, ve... (sự trùng hợp)
Anh ta kết luận: Nhiệt độ cao làm ve sầu kêu ve ve (nguyên nhân/kết quả.)

Một anh sinh viên khác thử nghiệm xem giả thuyết trên bằng cách bắt ve sầu về nuôi và đợi đến mùa đông, và nâng nhiệt độ trong phòng lên tương đương với nhiệt độ mùa hè ở VN. Kết quả không thấy ve sầu kêu. Phải có gì sai trái trong giả thuyết trên.
 

malemkhoang

Rìu Chiến
Cụ ngoại mình thì nói cho bà ngoại mình biết;
Bà ngoại mình thì nói cho mẹ mình biết;
Mẹ mình thì nói cho mình biết...
Tre trăm năm mới ra hoa một lần, ra hoa rồi thì nó chết.
Mỗi khi tre ra hoa, thì đều xảy ra không cái nọ thì cái kia
giặc giã, dịch bệnh, mất mùa, loạn lạc...

BambooFlowering.jpg


151001hoatre06-2506f.jpg


PICT0079_bambus-i-blomst_13apr2007_1200-81.jpg
 

AnhDuy1986

KHÔNG GÌ LÀ TẤT CẢ !!!!
Thành viên BQT
Bạn lẫn lộn giữa trùng hợp (thiên tai và năm nhuận) và nguyên nhân/kết quả (tại năm nhuận nên có thiên tai).
Nói cách khác: Thí dụ có một sinh viên làm luận án về môi sinh bằng cách lấy dữ kiện nhiệt độ cao có ảnh hưởng gì trên các sinh vật. Anh ta ghi nhận vào thời điểm nhiệt độ VN lên cao, thì ve sầu kêu ve, ve... (sự trùng hợp)
Anh ta kết luận: Nhiệt độ cao làm ve sầu kêu ve ve (nguyên nhân/kết quả.)

Một anh sinh viên khác thử nghiệm xem giả thuyết trên bằng cách bắt ve sầu về nuôi và đợi đến mùa đông, và nâng nhiệt độ trong phòng lên tương đương với nhiệt độ mùa hè ở VN. Kết quả không thấy ve sầu kêu. Phải có gì sai trái trong giả thuyết trên.
Nói chung mõi người một cách nghĩ, như 2014 nhuần 2 tháng 9 => 2014 cũng k ít thiên tai và nạn hạn cũng khá gay gắt, năm 2017 nhuận 2 tháng 6, và năm này nếu chỉ tính số bão + áp thấp cũng cả 20 cái, năm 2012 nhuần 2 tháng 4 năm này cũng chả khá hơn là mấy, và nếu nhớ không nhầm thì cúm H1N1 hoành hành năm 2009 thì phải,... 1 thì ngẫu nhiên, 2 thì trùng hợp, 3 thì không còn trùng hợp nưa. Nhưng mõi người một cách, nên khó mà có chung quan điểm được, :D chủ yếu của thớt chắc là khoe cái đồng hồ lên 50°c :D
 

Coriolano

Rìu Sắt Đôi
Em thấy thực tế là giờ do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, năm nào chả cả đống thiên tai. Chả tại anh tại ả, tại con người mà ra nhiều chứ. Hà Nội tháng 03 mà mưa dầm mưa giề, ra đường (ý là ra quanh ngõ, ra cổng) chứ cách ly có bò được đi đâu xa bẩn thấy sợ.
 

meebo

Rìu Vàng Đôi
Người người loot xăng, nhà nhà tích xăng, bác để dầu nhớt như thế có khi nhà sáng nhất vùng :D
Nhà tui cũng nóng. Cách duy nhất là mở cửa rồi để quạt cho cân bằng nhiệt độ thôi (nhà không có điều hòa)
 


Top