Nokia 220 chạy HDN nào? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nokia 220 chạy HDN nào?

  • Thread starter ngo huy
  • Ngày gửi
N

ngo huy

các bạn có thể cho m biết nokia 220 chạy hệ điều hành nào được không?
t mới mua và muốn tải ít game trong diễn đàn về chơi mà không được
cảm ơn các bạn
 

AnhDuy1986

KHÔNG GÌ LÀ TẤT CẢ !!!!
Thành viên BQT
Dòng phổ thông không có hệ điều hành bạn nhé.
 

quocthaila1990

Búa Gỗ
nó chạy s30 nhé
lên google tìm game, có vài trang chia sẽ game cho no 220 đó
nó có hỗ trợ java nữa nhé
 
các bạn có thể cho m biết nokia 220 chạy hệ điều hành nào được không?
t mới mua và muốn tải ít game trong diễn đàn về chơi mà không được
cảm ơn các bạn
chỉ cài được nó cho trong store của nó thôi. còn các app tải trên mạng về là không dùng được.
 


Top