Những câu đố mẹo vui nhộn cho anh em giải trí những ngày cuối tuần | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Những câu đố mẹo vui nhộn cho anh em giải trí những ngày cuối tuần

Hacker Is Real

Hãy like thay vì post thanks ❤❤❤!
Những câu đố mẹo thông minh nghe xong đáp án muốn té ghế

Những câu đố mẹo thông minh có đáp án

Câu đố số 1


Có 3 người tự nhận Thiên là em trai của họ, nhưng hỏi lại Thiên thì Thiên lại nói mình đâu có anh trai nào ? Theo mọi người 3 người kia ai là người nói không đúng?

Đáp án :

Câu đố số 2

Đố mọi người có 1 cái mà lúc lên , lúc xuống nhưng nó không bao giờ chuyển động hay nhúc nhích đi đâu được

Đáp án :

Câu đố số 3

Đố mọi người cây gì càng để lâu thì càng thấp

Đáp án :

Câu đố số 4

Bên trái đường có một căn nhà đỏ, còn nhà trắng ở Mỹ. Vậy, nhà xanh ở đâu ?

Đáp án :

Câu đố số 5

Đố mọi người tòa nhà nào lớn nhất thế giới hiện nay

Đáp án :

Câu đố số 6

Nơi nào có đường sá, nhưng không có xe cộ; có nhà ở, nhưng không có người; có siêu thị, công ty… nhưng không có hàng hóa… Đó là nơi nào?

Đáp án :

Câu đố số 7

Có một cây lê có hai cành, mỗi cành có hai nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có hai nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhò có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Hỏi trên cây đó có mấy quả táo?

Đáp án :

Câu đố số 8

Con gì mang được miếng gỗ lớn nhưng không mang được hòn sỏi?

Đáp án:

Câu đố số 9

Câu 21. Where does today come before yesterday?
(Ở nơi nào hôm nay đi trước hôm qua?)

Đáp án:

Câu đố số 10

Câu 25. Có 1 ông tỉ phú, ông ta trả công cho 1 tên người làm là 1 chỉ vàng/ ngày. Nhưng ông này chỉ có 1 thỏi vàng gồm 7 chỉ. Hỏi: với 2 nhát cắt thì làm sao ông tỉ phú có thể chia thỏi vàng đó ra để trả công cho tên người làm mỗi ngày đúng 1 chỉ vàng.

Đáp án:

Chúc mọi người có ngày vui vẻ~~~
 

dammage

Rìu Chiến
Câu đố số 1
Có 3 người tự nhận Thiên là em trai của họ, nhưng hỏi lại Thiên thì Thiên lại nói mình đâu có anh trai nào ? Theo mọi người 3 người kia ai là người nói không đúng?
Đáp án : 3 người đó là chị gái

Câu đố số 2
Đố mọi người có 1 cái mà lúc lên , lúc xuống nhưng nó không bao giờ chuyển động hay nhúc nhích đi đâu được
Đáp án : thang máy

Câu đố số 3
Đố mọi người cây gì càng để lâu thì càng thấp
Đáp án :cây đèn cầy đang cháy

Câu đố số 4
Bên trái đường có một căn nhà đỏ, còn nhà trắng ở Mỹ. Vậy, nhà xanh ở đâu ?
Đáp án : bên hàn gió đá

Câu đố số 5
Đố mọi người tòa nhà nào lớn nhất thế giới hiện nay
Đáp án : nhà trời

Câu đố số 6
Nơi nào có đường sá, nhưng không có xe cộ; có nhà ở, nhưng không có người; có siêu thị, công ty… nhưng không có hàng hóa… Đó là nơi nào?
Đáp án : bản đồ

Câu đố số 7

Có một cây lê có hai cành, mỗi cành có hai nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có hai nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhò có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Hỏi trên cây đó có mấy quả táo?
Đáp án : không có trái nào

Câu đố số 8
Con gì mang được miếng gỗ lớn nhưng không mang được hòn sỏi?
Đáp án: con sông

Câu đố số 9
Câu 21. Where does today come before yesterday?
(Ở nơi nào hôm nay đi trước hôm qua?)
Đáp án: dictionary

Câu đố số 10
Câu 25. Có 1 ông tỉ phú, ông ta trả công cho 1 tên người làm là 1 chỉ vàng/ ngày. Nhưng ông này chỉ có 1 thỏi vàng gồm 7 chỉ. Hỏi: với 2 nhát cắt thì làm sao ông tỉ phú có thể chia thỏi vàng đó ra để trả công cho tên người làm mỗi ngày đúng 1 chỉ vàng.
Đáp án: cứ bắt nó làm đủ 7 ngày rồi trả luôn 1 lượt
câu cuối hông chắc lắm
 


Top