Nhớ vỉa hè, trà chanh, trà đá, cà phê bệt đê! | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhớ vỉa hè, trà chanh, trà đá, cà phê bệt đê!

Coriolano

Rìu Sắt Đôi
Như tiêu đề, gần một tháng ngồi ở nhà, hạn chế ra ngoài, giờ Hà Nội còn làm chặt hơn nữa. Mình lập topic này để anh em chán, hay muốn tám, cái gì cũng được. Dưa lê dưa chuột không đầu không cuối cho gặp người này người kia thay vì lang thang phây bút.
Thôi thì
Vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng.
Vì một Chính phủ tận tâm chống dịch
Vì một Bộ Y tế suốt ngày nhắn tin hơn cả người yêu.
Khi mà:
Game cũng chán
Phim cũng bớt vui
Đã đọc ở đâu đó: Những ngày này, nếu bạn tránh dịch ở nhà mà nói chuyện với cỏ cây, nồi niêu xoong chảo hay đồ vật khác là chuyện bình thường, không đáng lo ngại. Nhưng hãy liên hệ với bác sĩ ngay lập tức nếu nghe được bọn chúng trả lời.
Mình yêu các bạn!
 

vantruyenle

Búa Đá
Đây cũng là tâm trạng chung của mọi người.
 


Top