Nhận Avira prime (3 tháng miễn phí cho mọi sản phẩm) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhận Avira prime (3 tháng miễn phí cho mọi sản phẩm)

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
screenshot_1708916910554367b08afea6ba.png

Avira Prime là bộ bảo mật cao cấp của Avira, bao gồm tất cả các tính năng bảo mật tốt nhất của họ trong một gói duy nhất. Nó bảo vệ bạn khỏi vi-rút, phần mềm độc hại, ransomware và các mối đe dọa trực tuyến khác. Nó cũng đi kèm với một số tính năng bổ sung, chẳng hạn như VPN, trình quản lý mật khẩu và tối ưu hóa hiệu suất.

Dưới đây là một số tính năng chính của Avira Prime:
  • Bảo vệ chống vi-rút và phần mềm độc hại: Avira Prime sử dụng nhiều lớp bảo vệ để bảo vệ bạn khỏi vi-rút, phần mềm độc hại và các mối đe dọa trực tuyến khác. Nó bao gồm bảo vệ thời gian thực, quét theo yêu cầu và bảo vệ dựa trên đám mây.
  • VPN: Avira Prime bao gồm VPN không giới hạn, giúp bạn ẩn danh và an toàn trực tuyến. VPN mã hóa lưu lượng truy cập internet của bạn để không ai có thể xem bạn đang làm gì hoặc truy cập vị trí của bạn.
  • Trình quản lý mật khẩu: Avira Prime bao gồm trình quản lý mật khẩu giúp bạn lưu trữ và quản lý mật khẩu của mình một cách an toàn. Trình quản lý mật khẩu tạo mật khẩu mạnh và duy nhất cho tất cả các tài khoản trực tuyến của bạn và lưu trữ chúng ở một nơi an toàn.
  • Tối ưu hóa hiệu suất: Avira Prime bao gồm trình tối ưu hóa hiệu suất giúp bạn giữ cho máy tính của mình chạy nhanh và mượt mà. Trình tối ưu hóa hiệu suất có thể xóa các tệp không cần thiết, dọn dẹp ổ đĩa của bạn và tăng tốc khởi động của bạn.
Avira Prime là một giải pháp bảo mật toàn diện giúp bạn bảo vệ khỏi các mối đe dọa trực tuyến. Nó dễ sử dụng và đi kèm với nhiều tính năng để bảo vệ bạn và thiết bị của bạn.
---------------------------------------
Nhận Avira prime (3 tháng miễn phí cho mọi sản phẩm)
Truy cập link:
Điền email vào và check mail thực hiện theo hướng dẫn (tạo tài khoản, tải phần mềm, kích hoạt.)
Lưu ý: có vài bình luận nói rằng VPN không dùng được.
 


Top