Nhạc phim Hàn Quốc: "Người Yêu Dấu" / "My Dearest" | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhạc phim Hàn Quốc: "Người Yêu Dấu" / "My Dearest"

Long Sao


Junior Moderator
Ý bạn là 9 Bài như này á hả?
Tracklist: 00:00 01. With My Heart - KAI (카이) 04:50 02. To You - YEONWOO (연우) 10:13 03. Only With My Heart - Ahn Eunjin (안은진) 15:13 04. The Painted On The Moonlight - MIYEON (G)I-DLE 19:20 05. Unforgettable Love - Yang Yoseop (양요섭) 23:06 06. My Star - Kim Feel (김필) 27:06 07. Floral Shoes - Lim Jae Hyun (임재현) 31:17 08. A Waiting Person - The Stray (스트레이) 34:43 09. Love Affair - 2NB (투앤비)
 

Long Sao


Junior Moderator
Bạn có thể điền "pp" trước chấm com của link youtube của bản nhạc để có thể tải về mp3 hoặc mp4 hoặc audio nhé
 

Whale

Rìu Chiến
Người yêu dấu là phim truyền hình Hàn quá nổi của năm => OST của phim có trên các nền tảng lớn như Spotify, Youtube Music....
=> Việc nghe và tải nhạc từ chất lượng thường (như .MP3 320kbps) đến chất lượng cực cao không nén (.FLAC .WAV ...) trên Spotify, Youtube Music là việc khá dễ dàng.

pSgs70X.gif


Bạn có thể dùng công cụ của: Pazusoft, TuneKeep, ThunderSoft....vvv (Giấp phép bản quyền 1 năm thường xuyên có ở các dịp giveaway)

Dg0pOHJ.jpeg
 


Top