Chia sẻ - Nguồn tải file iPA dùng cho AltStore | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Nguồn tải file iPA dùng cho AltStore

shockboykut3

Búa Gỗ
Đây là những source mình lượm lặt trên mạng tất cả những nguồn tải iPA đã check và luôn hoạt động. Dùng để tải và cài đặt với AltStore.
Nếu các bạn vẫn chưa biết AltStore là gì thì cơ bản nó sử dụng như Cydia Impactor. Dùng cài đặt các apps bên thứ 3, rất tốt.

Cho đến bây giờ đây là một số nguồn mình lượm lặt đc:

https://raw.githubusercontent.com/vizunchik/AltStoreRus/master/apps.json
https://companion.app-valley.vip/apps.json
https://quarksources.imfast.io/quarksource++.json
https://appybois.com/
https://raw.githubusercontent.com/FurkanSimsir/channels.github.io/master/channels.json
https://quarksources.imfast.io/quarksource.json
https://burritosoftware.github.io/altstore/channels/burritosource.json
https://altsource.imfast.io/apps.json
https://www.r0ssrepo.tk/apps.json

Các bạn vào web : https://altsource.by.lao.sb/browse/ và paste các link trên vào. Sẽ có các app đã đc tweak rất tốt và chắc chắn k bị revoke.
 

Stephan Thinker

Búa Gỗ
bạn ơi cho mình hỏi hình như các app này chỉ cài được trên các thiết bị ios phải không bạn? tại mình sài androi
 

shockboykut3

Búa Gỗ
Mình chưa dùng cái AltStore lần nào,mình cũng phải tự cài lại sau 7 ngày hả bạn. Có cách nào auto tự gia hạn ko bạn?
altstore auto gia hạn sau 7 ngày nếu altserver cùng mạng wifi vs thiết bị iOS nhé bạn. Dùng k phải nghĩ như Cydia Impactor
 


Top