Tin tức điện thoại - Người dùng iPhone sắp tới có thể dùng thử ứng dụng trước khi cài đặt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Tin tức điện thoại Người dùng iPhone sắp tới có thể dùng thử ứng dụng trước khi cài đặt

Hacker Is Real

Hãy like thay vì post thanks ❤❤❤!
Apple dường như đang phát triển một tính năng dành cho người dùng iPhone, khi họ có thể dùng thử ứng dụng mà không cần cài đặt chúng, bắt đầu với iOS 14.
Apple đã bắt đầu chạy thử nghiệm cho phiên bản iOS 14, tuy nhiên chỉ giới hạn dành cho một số nhà phát triển. Với phiên bản lần này, Apple được cho là sẽ mang đến nhiều cải thiện về giao diện lẫn hiệu năng.
image.png
Theo đó, trang 9to5Mac đã phát hiện tính năng trên trong mã nguồn bản dựng đầu tiên của iOS 14. Nó là một phần của hàm lập trình ứng dụng API mới trong iOS 14, có tên gọi "Clips."

Hàm API Clips cho phép các nhà phát triển cung cấp nội dung tương tác từ ứng dụng của họ ngay cả khi người dùng không cài đặt chúng. Khi quét mã QR, một thẻ sẽ xuất hiện cho phép người dùng tương tác với các bộ phận của ứng dụng.

Thẻ này cũng có thể cho phép người dùng chọn tải xuống phiên bản đầy đủ của ứng dụng từ App Store hoặc mở trải nghiệm tương tác trong ứng dụng đó.

Ví dụ được 9to5Mac thực hiện cho thấy nó có thể mở video trong thẻ YouTube sau khi quét mã QR nếu người dùng chưa cài đặt ứng dụng đó vào thiết bị.

Được biết, Android cũng có một tính năng tương tự có tên là Slices, mặc dù tính năng này cho đến nay vẫn tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực như khu thử nghiệm ứng dụng. Về cơ bản, nó cho thấy Apple cuối cùng cũng bắt kịp Android để mang lại sự tiện lợi cho người dùng.

Nhiều khả năng Apple sẽ giới thiệu iOS 14 tại Hội nghị các nhà phát triển thế giới, dự kiến sẽ được diễn ra vào tháng 6 tới đây.
Trích docbao.vn
 


Bài Viết Mới

Top