Nghịch tử cầm ghế gỗ phang mẹ già gục tại chỗ gây phẫn nộ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nghịch tử cầm ghế gỗ phang mẹ già gục tại chỗ gây phẫn nộ

TonyLife

Gà con
Sau khi uống rượu say, con trai chửi mắng và cầm ghế gỗ dài phang mẹ già thẳng tay trước cửa nhà.
Khi chồng bỏ vào nhà và tiếp tục chửi đổng, người phụ nữ chửi hàng xóm quay clip và trách mẹ chồng: “Bảo về rồi mà không về. Bảo bà về đi, nó uống rượu rồi”.
Sau đó, gã đàn ông say rượu lao ra dọa đánh người quay clip.

Nhiều người đề nghị công an xử lý kẻ mất nhân tính đánh mẹ gục tại chỗ. Có lẽ đây không phải lần đầu hắn đánh mẹ.

Theo quy định tại khoản 2 điều 1 Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2007, bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.

Một trong các hành vi bạo lực nêu trên có hành vi: Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng (điểm a khoản 1 điều 2 Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2007).

Với các trường hợp này, tùy vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính (phạt từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng theo điều 50 Nghị định 167/2013/NĐ-CP) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với trách nhiệm hình sự, người vi phạm có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo điều 185 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về “Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”.

Tony Life
 


Top