Netflix chia sẻ miễn phí phim tài liệu giáo dục lên YouTube | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Netflix chia sẻ miễn phí phim tài liệu giáo dục lên YouTube

VoDanhPhD

Rìu Chiến
QVECCoJ.gif
HTML:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvahqwMqN4M0GRkZY8WkLZMb6Z-W7qbLA
Netflix đang thực hiện kế hoạch chia sẻ lên kênh YouTube chính thức của mình những bộ phim tài liệu nhằm mục đích hỗ trợ việc giảng dạy trực tuyến cho các giáo viên, phụ huynh trong mùa dịch.

Netflix đang thực hiện kế hoạch chia sẻ lên kênh YouTube chính thức của mình những bộ phim tài liệu nhằm mục đích hỗ trợ việc giảng dạy trực tuyến cho các giáo viên, phụ huynh trong mùa dịch.
Netflix cung cấp miễn phí nhiều bộ phim tài liệu và chương trình hữu ích trên YouTube /// Ảnh chụp màn hình
Toàn bộ tập phim của bộ Our Planet, cũng như các bộ phim tài liệu 13th, Period. End of Sentence., Knock Down the House, The White Helmets Zion.
Ngoài ra còn có cả những chương trình liveshow nổi tiếng như Explained, AbstractBabies.

Nhiều tựa phim tài liệu hữu ích được dịch vụ phim ảnh hàng đầu này tải lên và chia sẻ miễn phí cho mọi người trên kênh YouTube chính thức của Netflix.
Nhiều nội dung cũng được mở rộng trên kênh này chẳng hạn như toàn bộ tập phim của bộ Our Planet, cũng như các bộ phim tài liệu 13th, Period. End of Sentence., Knock Down the House, The White Helmets Zion.
Ngoài ra còn có cả những chương trình liveshow nổi tiếng như Explained, AbstractBabies.
Những nội dung nói trên hiện đã được chia sẻ công khai, hỗ trợ nhiều người dùng kể cả không đăng ký kênh của Netflix. Hiện tại các bộ phim tài liệu đang được sử dụng hoàn toàn bằng phụ đề ngôn ngữ tiếng Anh, nhưng Netflix cũng xác nhận họ sẽ sớm cập nhật thêm nhiều phụ đề thuộc các ngôn ngữ khác để người dùng dễ trải nghiệm.

Example:
 


Bài Viết Mới

Top