Nhờ tư vấn - Nên mua iPhone 15 hay iPhone 15 Plus ? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Nên mua iPhone 15 hay iPhone 15 Plus ?

pgvnz

Búa Gỗ Đôi
Mình đang băn khoăn giữa 2 em này, thì theo các bạn là nên mua con nào nhỉ ? Được cái năm nay Apple cho dòng iPhone này có màn hình viên thuốc và camera sau 48 MPx. Anh em tư vấn hộ phát.

15ip.png
 

cyberat


Junior Moderator
Thành viên BQT
nên chọn Plus nhưng mà bản Plus thì nên đợi thời gian nữa giá mềm hơn và tốt hơn hãy hốt bạn nhé. Mình cũng mới mua con 8 plus 256GB mà giá tốt hơn trước nhiều
giờ này 8+ là sao má, mua đồ cũ à?
 


Top