Mỹ vẫn xem ZTE là 'mối đe dọa an ninh quốc gia' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Mỹ vẫn xem ZTE là 'mối đe dọa an ninh quốc gia'

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) hôm 24/11 cho biết đã bác đơn yêu cầu xem xét lại quyết định "đe dọa an ninh quốc gia" của ZTE.

Continue reading...
 
Top