Trải nghiệm Tốc độ SSD McQuest | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Trải nghiệm Tốc độ SSD McQuest

Mctech

Gà con
Tài khoản bị khóa
Trải nghiệm Tốc độ SSD McQuest


Vượt Qua Mọi Thử Thách

Tốc độ là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự thành công trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, và McQuest hiểu rõ điều này nên đã nghiên cứu và sản xuất dòng sản phẩm SSD Falcon. Với khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng và mạnh mẽ, không gì có thể cản trở bạn trên đường đến đỉnh cao của hiệu suất. Từ việc chạy các ứng dụng nặng đến khởi động hệ thống trong chớp mắt, SSD Falcon của McQuest là cánh cửa đưa bạn tiến vào một thế giới không giới hạn của tốc độ và sức mạnh.

Sẵn Sàng Đón Nhận Thách Thức

Hãy chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu mới đầy kích thích và đầy phấn khởi với SSD Falcon. Với sứ mệnh làm cho mọi công việc trở nên dễ dàng hơn và tốc độ trở nên tuyệt vời hơn, SSD Falcon đang chờ đợi để bạn khám phá và trải nghiệm sức mạnh tuyệt vời của nó.
Bên dưới là video test tốc độ của SSD Falcon trên máy với cấu hình chỉ ryzen 3 2300u

 


Top