Thảo Luận Game - Một người chơi đi ngang qua toàn bộ bản đồ của Assassin Creed Odyssey | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo Luận Game Một người chơi đi ngang qua toàn bộ bản đồ của Assassin Creed Odyssey

pepePE

Rìu Chiến Vàng
VIP User

Kênh YouTube của ENXGMA một lần nữa đã xuất bản một video thú vị trong đó người chơi đi ngang qua một bản đồ trò chơi video lớn bằng chân. Nhân dịp này, chúng tôi đi cùng anh ta trong một chuyến du ngoạn qua Hy Lạp huyền thoại của Assassin Creed: Odyssey.


Người hâm mộ này đã phải đầu tư gần hai giờ chơi trò chơi thực sự, nén thành một đoạn phim chỉ trong 4 phút. Một hành trình từ nam lên bắc, từ Sparta đến Malis, chuyển thành chỉ hai ngày trong trò chơi Ubisoft. Cần lưu ý rằng với địa hình của địa hình, người chơi thực hiện hành trình sử dụng tuyến đường ngắn nhất được vạch ra bởi các đường dẫn của trò chơi, và không theo một đường thẳng.


Đây là nội dung tuyệt vời để cung cấp cho bạn ý tưởng về quy mô của kịch bản Assassin Creed: Odyssey khổng lồ này

Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt bởi dịch giả Google, xin lỗi về những sai lầm ;)
Nguồn
 


Top