Đề xuất một trò chơi trải nghiệm miễn phí | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Đề xuất một trò chơi trải nghiệm miễn phí

Tham gia trang web bên dưới

Đối tượng tham gia:
VCA Thành viên đăng ký mới

Nội dung khuyến mãi:

Nếu bạn đăng ký mới VCA trong thời gian diễn ra sự kiện và điền đầy đủ thông tin cá nhân (tên / ngày sinh / xác minh số điện thoại),Chúng tôi sẽ Tặng bạn 66.666 VND tiền trải nghiệm tại sảnh PNG!

Điều khoản khuyến mãi:

Sự kiện này chỉ giới hạn cho những thành viên ""hoàn thiện Thông tin Cá nhân Trong thời gian diễn ra khuyến mãi"", và tiền thưởng sẽ được phát vào tài khoản của bạn trong vòng 24 giờ sau khi đăng ký.

Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho cùng một người chơi, cùng một tài khoản, cùng thông tin liên lạc, cùng IP, cùng máy tính. Nếu hệ thống phát hiện người chơi có nhiều tài khoản, cùng IP, trùng thông tin liên lạc, trùng tài khoản thì VCA có quyền không gửi tiền thưởng. Và tài khoản thành viên được đề cập sẽ bị đóng băng vĩnh viễn.

Vui lòng nhận tiền thưởng trong vòng 15 ngày và quá thời hạn coi như quý khách tự hủy bỏ.

VCA có quyền sửa đổi, tạm dừng hoặc hủy bỏ các hoạt động khuyến mãi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước
 

Attachments

  • 00113.JPG
    00113.JPG
    26.3 KB · Lượt xem: 7,490
  • 138853642_420393882730050_235023464390568260_o.jpg
    138853642_420393882730050_235023464390568260_o.jpg
    94.8 KB · Lượt xem: 20


Top