Games PC/ Laptop - Đang miễn phí game Guns of Icarus Online - FPS multiplayer | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Games PC/ Laptop Đang miễn phí game Guns of Icarus Online - FPS multiplayer

Cloud

Administrator
Guns of Icarus Online là tựa game thuộc dòng FPS - Multiplayer được phát triển và phát hành bởi Muse Games vào năm 2012 trên nhiều nền tảng trong đó có cả PC.

24106907458_f30796b49d_o.png

Từ hôm nay cho đến hết ngày 28/10, người chơi có thể nhận miễn phí bản quyền của tựa game này thông qua chương trình give away của Humble Store.Hướng dẫn

1. Tạo một tài khoản trên trang Humble Store, xác nhận tài khoản bằng email
2. Nhận miễn phí tai đây: Buy Guns of Icarus Online from the Humble Store
3. Chọn Add to card > Checkout > Get it for free! > Link Steam account
4. Đăng nhập bằng một tài khoản Steam
5. Kiểm tra email, nhấn xác nhận đơn đặt hàng, Sau đó, chọn Redeem on Steam, Key game sẽ hiện ra, lưu lại key game
6. Mở Steam lên và đăng nhập, nhìn xuống góc trái chương trình Steam, chọn + ADD A GAME > Active a Product on Steam...
6. Chiến thôi.

Lưu ý:
Sau khi kích hoạt key, game sẽ tồn tại vĩnh viễn trong Library của bạn
Key chỉ có hiệu lực kích hoạt trước ngày thứ bảy ngày 11/11
 

Đại Chúa Tể

Rìu Bạc
Đã hốt :D
 


Top