Một con chim đâm vào một tên lửa khi nó bay | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Một con chim đâm vào một tên lửa khi nó bay

pepePE

Rìu Chiến Vàng
VIP User
Tại một trường bắn quân sự ở Ba Lan, phi hành đoàn của một chiếc xe chiến đấu bộ binh Mỹ đã phóng một tên lửa vào đó một con chim bị rơi và phát nổ.

Trong các hình ảnh bạn có thể thấy sau khi bị bắn, một con chim bay về phía tên lửa cho đến khi nó va chạm với nó và gây ra vụ nổ.

Vụ việc được ghi lại qua camera nhiệt.

Đây không phải là lần đầu tiên một con chim bị thương trong tình huống như vậy, mặc dù những điều không may liên quan đến chim thường liên quan nhiều hơn đến máy bay và máy bay trực thăng.
Nguồn-sputnik
dịch bởi google xin lỗi nếu có lỗi
 

babylon88

Búa Gỗ Đôi
Một Người vừa đọc Tin vừa Cười ....Trong khi đó con Muỗi Bay ngang qua{big_smile}
 

cyberat


Junior Moderator
Thành viên BQT
Vụ này vi phạm chim quyền nghiêm trọng. Vi phạm công ước luật bầu trời. Hiệp hội chim cò đã gửi đơn kiến nghị lên các cấp lãnh đạo cao hơn, đề nghị các bên tuân thủ nghiêm túc luật bầu trời, và 1 lần nữa khẳng định quyền tự do bay lượn của loài chim.
 


Top