Mirai Botnet Source Code được phát tán Public trên mạng internet | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Mirai Botnet Source Code được phát tán Public trên mạng internet

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
30486519495_7df3f7155a_o.png

Malware dựa trên mirai đã được phát tán free trên một diễn đàn về hack ( cái diễn đàn bây giờ đang offline) . Tay hacker có biệt danh Anna-senpai này có trong tay hơn 380k botnet nhờ Mirai . Theo thống kê từ các công ty bảo mật thì lưu lượng tấn công từ mạng lưới botnet của Mirai lên tới 620 Gbps.Các botnet này phần lớn đều xuất phát từ các thiết bị IoT. Hiện trong giới "DdoS" Bashlight đang cạnh tranh trực tiếp với Mirai . botnet Bashlight hiện đang "nô dịch" 1 triệu thiết bị IoT và sẵn sàng đánh sập bất kỳ hệ thống nào. Thời đại IoT đang đến, theo dự đoán đến 2020 có khoảng hơn 20 tỷ thiết bị trong mạng lưới IoT và cũng là "mỏ" botnet màu mỡ cho các hacker.

Đây là một trong những lý do ngày hôm qua một nửa mạng internet bị hacker oánh sập.

Dinh Quang Vinh
 


Top