Microsoft ra mắt ứng dụng soạn giáo án trường học Classwork cho người dùng Teams for Education | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Microsoft ra mắt ứng dụng soạn giáo án trường học Classwork cho người dùng Teams for Education

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
1689602948_classwork-for-team_story93b50e5829d6309b.jpeg


Microsoft vừa công bố một tính năng mới trong dịch vụ Teams for Education sẽ trợ giúp giáo viên khi họ soạn giáo án cho học sinh của mình. Ứng dụng này được gọi là ứng dụng Bài tập trên lớp và có sẵn ngay lập tức cho tất cả khách hàng của Teams for Education.

Trong một bài đăng trên blog , Microsoft đã tuyên bố:

Schoolwork là giải pháp toàn diện để tạo và sắp xếp tài nguyên lớp học, bao gồm Bài tập, trang OneNote Class Notebook, liên kết web, tệp và kênh Teams. Điều này có nghĩa là bạn không còn phải điều hướng nhiều ứng dụng và nền tảng để tìm thấy thứ mình cần nữa. Với Schoolwork, bạn có thể sắp xếp chế độ xem nội dung và tài nguyên để giúp học sinh của bạn điều hướng lớp học và xem mọi thứ ở một nơi.


Ứng dụng sẽ cho phép giáo viên tạo các mô-đun bài tập mới nhưng giữ chúng ở chế độ riêng tư cho đến khi chúng sẵn sàng được xuất bản trước lớp. Ngoài khả năng liên kết đến các tệp hiện có từ những nơi như OneDrive hoặc web, giáo viên có thể tạo các tệp văn bản hoặc video mới trực tiếp từ bên trong ứng dụng Bài tập trên lớp.

Sau khi mô-đun bài tập trên lớp trong Schoolwork xuất hiện trực tuyến cho học sinh, mô-đun đó sẽ không bị ẩn nữa. Tuy nhiên, giáo viên vẫn có thể chỉnh sửa mô đun, thậm chí xóa nếu cần.

Microsoft có kế hoạch bổ sung thêm nhiều tính năng cho Classwork trong những tuần và tháng tới. Trên thực tế, một tính năng sắp ra mắt sẽ được phát hành vào mùa thu:

Đến với Schoolwork vào cuối năm dương lịch này là khả năng sử dụng lại các mô-đun của bạn từ các lớp hoặc học kỳ trước. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian và công sức khi thiết lập Nhóm của bạn, đồng thời cho phép bạn cải thiện việc giảng dạy và tinh chỉnh kế hoạch bài học của mình hàng năm.
Microsoft Teams for Education sẽ nhận được tất cả lợi ích của các Nhóm "Mới" sắp ra mắt, bao gồm cả những cải tiến lớn về hiệu suất. Teams mới đang ở dạng xem trước công khai và sẽ chính thức ra mắt vào khoảng cuối năm 2023.
 


Top