Microsoft giới thiệu thanh Tin tức mới cho Windows 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Microsoft giới thiệu thanh Tin tức mới cho Windows 10

Hacker Is Real

Hãy like thay vì post thanks ❤❤❤!
Microsoft đã phát hành một ứng dụng mới có tên là News Bar, đây là một ứng dụng hiển thị những tin tức hữu ích, giải trí mà đa số người dùng yêu thích vào Desktop Windows 10.
Ứng dụng có tên News Bar hiện mới chỉ là bản beta và được phát hành trên kho ứng dụng Microsoft Store của Windows 10. Do mới chỉ là bản beta nên ứng dụng có thể chưa có sẵn cho tất cả người dùng trên thế giới.

Microsoft giới thiệu thanh Tin tức mới cho Windows 10

Microsoft cho biết ứng dụng News Bar về cơ bản là một taskbar tin tức cho phép bạn đọc những tin tức mới nhất. Thanh taskbar mới này đi kèm nhiều tùy chọn cơ bản như có thể ẩn trong một thời gian cụ thể, khi người dùng đang làm việc.

Microsoft giới thiệu thanh Tin tức mới cho Windows 10 - 1
Hạn chế của ứng dụng chính là không cho phép người dùng thêm website tin tức mà mình yêu thích vào. Thay vào đó chỉ cập nhật những tin tức mới nhất từ mạng lưới Microsoft News.
Microsoft giới thiệu thanh Tin tức mới cho Windows 10 - 2

Với việc đã đưa lên Store thì có lẽ ngày phát hành chính thức của News Bar cũng không còn xa nữa.
Để cài đặt ứng dụng News Bar trên Windows 10, người dùng cần cập nhật hệ điều hành lên phiên bản Windows 10 (1803) hoặc mới hơn. Tải News Bar (beta) tại đây.
Trích docbao.vn
 


Top