Microsoft đang bổ sung Copilot vào ứng dụng Ảnh để giúp tạo trình chiếu và nhiều tính năng khác | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Microsoft đang bổ sung Copilot vào ứng dụng Ảnh để giúp tạo trình chiếu và nhiều tính năng khác

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
1711719010_gjy5dxkwoaavqwi_story.jpg


Microsoft đang âm thầm bổ sung plugin Copilot mới vào ứng dụng Ảnh của mình, nhưng có vẻ như khả năng của nó khá hạn chế, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Người đam mê Windows @PhantomOfEarth đã đăng về tính năng plugin Copilot mới trên tài khoản X (trước đây là Twitter) của anh ấy trong tuần này .Phiên bản ứng dụng Ảnh có tính năng AI mới này có số bản dựng 2024.11030.22001.0. Nếu bạn có phiên bản này, chỉ cần đi tới phần Plugin và bạn sẽ thấy nút chuyển đổi sẽ bật tính năng Copilot.

Tuy nhiên, phiên bản đầu tiên của plugin này dường như bị giới hạn trong việc tạo và xem trình chiếu ảnh của bạn trong ứng dụng, cùng với khả năng yêu cầu Copilot đặt một trong các ảnh của bạn làm nền màn hình. Không có thông tin về số lượng người dùng Windows có thể truy cập phiên bản mới này của ứng dụng Ảnh.Trong bài đăng tiếp theo trên X , "PhantomOcean3" lưu ý một thay đổi khác trong phiên bản Ảnh này. Điều đó bao gồm phần cập nhật trong cài đặt nơi bạn có thể thêm tài khoản Microsoft của mình để xem hình ảnh được lưu trữ trong tài khoản đám mây OneDrive của bạn.

Vào tháng 11 năm 2023, Microsoft đã bổ sung thêm một số tính năng dựa trên AI khác vào ứng dụng Photos dành cho các thành viên của chương trình Windows Insider. Họ bao gồm một cách để loại bỏ và thay thế hình nền trong ảnh. Ứng dụng này cũng có một số cải tiến đối với tính năng Filmstrip và thêm Thanh cuộn dòng thời gian dựa trên phạm vi thời gian của hình ảnh của bạn.
 

Swings Onlyone

Rìu Vàng Đôi
VIP User
cuộc đua này copilot đã đuối và rơi vào cuối xe nhìn quá rõ ràng, cortana cũng chết yểu, windows phone cũng chết yểu. toàn là những thứ tìm năng nhưng k được đầu tư nghiêm túc, nửa nạc nửa mỡ
 

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
cuộc đua này copilot đã đuối và rơi vào cuối xe nhìn quá rõ ràng, cortana cũng chết yểu, windows phone cũng chết yểu. toàn là những thứ tìm năng nhưng k được đầu tư nghiêm túc, nửa nạc nửa mỡ
Hông liên quan nhưng hôm nay bác vàng chóe vậy {big_smile}
 

Swings Onlyone

Rìu Vàng Đôi
VIP User
Hông liên quan nhưng hôm nay bác vàng chóe vậy {big_smile}
hôm qua vừa phát hiện có nút Donate trong tài khoản, chẳng biết có nút này từ bao giờ, thế là vừa donate xong thì acc chuyển màu đỏ {smile}
 


Top