Messenger Rooms của Facebook tạo phòng họp video với 50 người | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Messenger Rooms của Facebook tạo phòng họp video với 50 người

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
(VN-Z.vn) Facebook đã chính thức ra mắt tính năng Messenger Rooms. Tính năng này cho phép người dùng tạo phòng họp video tới 50 người cùng lúc.
Tính năng này được thiết kế tương tự như các phần mềm họp trực tuyến khác (Zoom, Skype...), người dùng Messenger Rooms có thể mời bất kì ai tham gia phòng họp, thậm chí kể cả khi họ không có tài khoản Facebook.

MessengerRooms_Desktop_Colored.jpg

Messenger Rooms sẽ chính thức được triển khai tại một số quốc gia bắt đầu từ hôm nay (25-4). Trên Facebook, mọi người sẽ thấy các phòng họp được tạo ra bởi bạn bè, khi được mời vào phòng, bạn có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính để tham gia mà không cần tải xuống bất cứ thứ gì.

Facebook Messenger Rooms sẽ không ghi âm hoặc nghe cuộc gọi, và người chủ phòng có thể dễ dàng quản lý các thành viên tham gia (cho phép/từ chối). Tuy nhiên điều này khiến nhiều người hoài nghi , Facebook từng lộ nhiều vụ thu thập dữ liệu người dùng dù họ luôn phủ nhận không thu thập dữ liệu người dùng.
 

phuongnc1010

Búa Gỗ
Bao giờ mới có ở VN để test thử xem nhỉ :D
 


Top