Mẹo Phòng Tránh Mã Độc Từ Tập Tin Nguy Hiểm (Ransomware) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Mẹo Phòng Tránh Mã Độc Từ Tập Tin Nguy Hiểm (Ransomware)

Các cuộc tấn công mạng ngày càng nhiều và dưới nhiều hình thức khác nhau thậm chí được ngụy trang tinh vi. Mách bạn các giải pháp để phòng tránh lây nhiễm mã độc từ các tập tin độc hại:
– Không mở các email đáng ngờ từ các địa chỉ không xác định.
– Nếu công việc của bạn liên quan đến việc xử lý các email từ người lạ, hãy kiểm tra cẩn thận địa chỉ email của người gửi và tên của tập đính kèm. Nếu có bất kỳ dấu hiệu lạ thường, hãy ngừng truy cập.
– Không cho phép macro thực thi trong các tập tin tài liệu, trừ khi bạn đã chắc chắn về nó.
– Cẩn trọng khi truy cập các liên kết. Hãy cân nhắc trước các yêu cầu truy cập. Đặc biệt là yêu cầu đăng nhập và thay đổi mật khẩu.
– Sử dụng một giải pháp bảo mật đáng tin cậy để thông báo các tập tin nguy hiểm, chặn và đưa ra cảnh báo đối với các hành động đáng ngờ.
Đối mặt với những rủi ro khôn lường, cần có các giải pháp Backup – sao lưu dữ liệu để tránh việc mất dữ liệu nếu vô tình click phải.
 


Top